U bent hier: Home / Nieuws / 5G - U vindt hier de informatie over de kennisgevng die moet plaatsvinden vanaf de uitbouw van elk van deze punten

5G - U vindt hier de informatie over de kennisgevng die moet plaatsvinden vanaf de uitbouw van elk van deze punten

29-04-2022 - Teneinde de uitbouw van 5G op het Europese grondgebied te bevorderen, bepaalt Richtlijn (EU) 2018/1972 van 11 december 2018 tot vaststelling van het Europees wetboek voor elektronische communicatie dat de uitbouw van draadloze toegangspunten met beperkt bereik die bepaalde kenmerken respecteren, dient te worden vrijgesteld van een stedenbouwkundige vergunning, tenzij indien deze uitbouw betrekking heeft op beschermde goederen.

 

Het nieuwe artikel 27/4 voorziet in vrijstellingen van de stedenbouwkundige vergunning voor draadloze toegangspunten met beperkt bereik die voldoen aan de cumulatieve voorwaarden van de uitvoeringsverordening (EU) 2020/1070 van de Commissie van 20 juli 2020 tot vaststelling van de kenmerken van draadloze toegangspunten met klein bereik, krachtens artikel 57, paragraaf 2, van richtlijn (EU) 2018/1972 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het Europees Wetboek voor elektronische communicatie.

Een kennisgeving langs de digitale weg, op volgend adres : 5G@urban.brussels, van de uitbouw van de draadloze toegangspunten van beperkt bereik dient te gebeuren binnen de twee weken, te rekenen vanaf de uitbouw van elk van deze punten (artikel 27/5 van het besluit).

De operatoren delen volgende gegevens mee :

- hun contactgegevens ;

- het adres van de vestigingssite en de geolocalisatie van het draadloze toegangspunt met beperkt bereik ;

- het aantal draadloze toegangspunten met beperkt bereik dat werd geplaatst ;

- de technische gegevens met betrekking tot het of de draadloze toegangspunt (en) met beperkt bereik (volume, hoogte, breedte, diepte) ;

- een fotoverslag van het of de draadloze toegangspunt (en) met beperkt bereik.

Voor meer informatie wordt verwezen naar de tekst van het besluit van “geringe omvang”, het verslag aan de Regering, en het verklarende vade-mecum.

Document acties

gearchiveerd onder: