Home
Het nieuwe besluit tot vaststelling van de samenstelling van het dossier van de aanvraag voor een stedenbouwkundige vergunning werd gepubliceerd !