U bent hier: Home / Nieuws

Laatste Nieuws

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 is het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019...

05-07-2019 - tot bepaling van de vorm en de procedés van informatieverstrekking met betrekking tot en van terbeschikkingstelling van de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar en de regering in het domein van de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige certificaten.

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 is het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019... - Lees verder...

Document acties