U bent hier: Home / Nieuws

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laatste nieuws

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV)

27-03-2019 - Zoals verwacht heeft het Brusselse Parlement in plenaire zitting op 22 maart een wijzigingsordonnantie aangenomen opdat de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen haar volle werking sorteert met ingang van 1 september 2019.

Inwerkingtreding van de hervorming van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) en van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen (OMV) - Lees verder...

Subsidies voor de promotie van het gebruik van de waterweg

Subsidies voor de promotie van het gebruik van de waterweg

19-03-2019 - De ontwikkeling en de kwaliteit van de openbare ruimte in de hele Brusselse kanaalzone vormt één van de prioriteiten van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

Subsidies voor de promotie van het gebruik van de waterweg - Lees verder...

Openbaar onderzoek - GSV

Openbaar onderzoek - GSV

11-03-2019 - Tijdens haar zitting op 24 januari 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van hierziening van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) goedgekeurd. Het openbaar onderzoek met betrekking tot dit ontwerp van herziening van de GSV en tot het milieueffectenrapport (MER) vindt plaats van 14 maart tot en met 13 april 2019. De documenten die de GHR goedgekeurd heeft, kunnen geraadpleegd worden in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op onze website.

Openbaar onderzoek - GSV - Lees verder...

Document acties