U bent hier: Home / Nieuws / Openbaar onderzoek - GSV

Openbaar onderzoek - GSV

11-03-2019 - Tijdens haar zitting op 24 januari 2019 heeft de Brusselse Hoofdstedelijke Regering het ontwerp van hierziening van de Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening (GSV) goedgekeurd. Het openbaar onderzoek met betrekking tot dit ontwerp van herziening van de GSV en tot het milieueffectenrapport (MER) vindt plaats van 14 maart tot en met 13 april 2019. De documenten die de GHR goedgekeurd heeft, kunnen geraadpleegd worden in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en op onze website.

 

U kunt uw mening te kennen geven van 14 maart tot en met 13 april 2019:

  • schriftelijk, via mail of via de gewone post, aan Brussel Stedenbouw en Erfgoed (BSE), rru-gsv@urban.brussels / Kunstberg 10-13 in 1000 Brussel;
  • mondeling, bij de daartoe aangeduide medewerkers in de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

 

Alle opmerkingen of bezwaren die al ingediend werden tijdens het vorige openbaar onderzoek van 18 februari tot en met 13 maart 2019 dat voortijdig afgesloten werd, moeten opnieuw ingediend worden binnen de nieuwe termijn van het openbaar onderzoek.

 

Download de documenten waarop het openbaar onderzoek betrekking heeft

Document acties

gearchiveerd onder: ,