U bent hier: Home / Cartografie / BruGIS / Gebruiksaanwijzing - BruGIS

Gebruiksaanwijzing - BruGIS

Een woordje uitleg voor wie nog niet met een GIS heeft gewerkt.

Bestudeer BruGIS met de hulp van onderstaande toelichting. Klik hiervoor op volgende link: http://www.mybrugis.irisnet.be/MyBruGIS/brugis.

Algemene voorstelling

In BruGIS wordt de centrale kaart omgeven door verschillende balken.

 

Linkerbalk

De balk links toont de selectie en het beheer van de gegevens. In de balk bovenaan staan de voornaamste tools die in BruGIS beschikbaar zijn. De balk onderaan biedt informatie.

Centrale kaart

De kaart staat in het midden. Standaard verschijnt een basiskaart van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze basiskaart, UrbIS, wordt beheerd door het CIBG (Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest).

Op deze kaart kun je een aantal functies gebruiken zonder op de tools in de bovenbalk te klikken.

Terwijl je de linksmuisknop ingedrukt houdt, kun je het midden van de kaart verplaatsen (optie 'drag & drop'). In- en uitzoomen doe je door het muiswieltje naar voor of naar achter te scrollen. Als je op de kaart dubbelklikt, zoom je in op de plaats waar je geklikt hebt.

Je kunt ook inzoomen op een afgelijnd gebied (selectievak) door de toets SHIFT/hoofdletter ingedrukt te houden en een rechthoek te vormen waarbij je de linkermuisknop ingedrukt houdt.

zoomselect

navigatie

In de linkerbovenhoek zie je een schuifbalk en een multidirectionele navigatiezone (zie afbeelding hierna):

Via de verticale schuifbalk kun je in-/uitzoomen op het midden van de kaart. Via de multidirectionele navigatiezone kun je je in de vier windrichtingen op de kaart verplaatsen.

Onderaan rechts op de kaart zie je een schaallijn en een vakje met de schaal van de op dat moment weergegeven kaart. Via dit vakje kun je ook al de andere beschikbare schaalniveaus opvragen.

De linkerbalk

logo

Links op het scherm zie je een balk met twee tabbladen: 'Gegevens' en 'Legende', aan de hand waarvan je de kaartlagen kunt beheren en visualiseren.

Klik op de toets << om de linkerbalk op te vouwen en de kaart haar maximale grootte te geven. De balk kan opnieuw ontvouwd worden met een klik op >>.

  • Het tabblad 'Gegevens'

De lagen (met geografische informatie) die op BruGIS kunnen worden geraadpleegd, zijn afkomstig van verschillende interne informatiebronnen van de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel (GOB) en vooral van de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels).

Op het tabblad 'Gegevens' vind je al deze gestructureerde informatie in de dossiers van de grootste thematieken.

gegevens

Deze gegevens, in de vorm van informatielagen, kunnen makkelijk worden toegevoegd aan de basiskaart door de menu's uit te vouwen via de kleine toets menu's uitvouwen en door het vakje aan te vinken naast de namen van de lagen vakje off --> vakje on.

Zodra je in het tabblad 'Gegevens' een laag selecteert, verschijnt deze in het tabblad 'Legende'. Met het tabblad 'Legende' beheer je de weergave van de lagen die aan de kaart worden toegevoegd.

Elk groot dossier groepeert de geografische informatie in functie van de gewestelijke administratie (Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels), Brussel Mobiliteit, ...) waarvan ze afhangt. Het dossier 'Basiskaart' bevat de informatie afkomstig van UrbIS en de gegevens die afkomstig zijn van de gewest- en gemeentegrenzen, evenals kadastrale gegevens.

  • Het tabblad 'Legende'

Via het tabblad 'Legende' legende beheer je de verschillende lagen die je in het tabblad 'Gegevens' hebt geselecteerd.

In dit tabblad verschijnen enkele tools tabblad en twee rubrieken: ‘Gekozen lagen’ en ‘Basiskaart’. We zullen eerst de twee rubrieken bespreken en dan de tools in dit tabblad. Je kunt de rubrieken opvouwen door rechtstreeks te klikken op de kleine zwarte driehoek of op de titel van de rubriek.

De rubriek ‘Gekozen lagen’ omvat standaard de lagen die overeenkomen met de orthofotoplannen (luchtzichten). Je kunt op de kaart een luchtzicht oproepen door het vakje aan te vinken vóór de naam van de laag.

Je ziet in de rubriek ‘Gekozen lagen’ geografische informatie verschijnen van de lagen die je hebt geselecteerd in het tabblad 'Gegevens'. Elke laag beschikt over een specifieke legende die onder de naam van de laag verschijnt.

In het voorbeeld hierna zie je de volledige legende van de 'Bestemmingen' van het GBP (Gewestelijk BestemmingsPlan) verschijnen. De legende van de laag 'Perceel' is echter niet zichtbaar. Deze eigenaardigheid is gekoppeld aan de schaal van de kaart. In dit geval is de laag pas zichtbaar vanaf de schaal 1/2000 en dus is de legende pas zichtbaar in de rubriek ‘Gekozen lagen’ vanaf deze schaal.

lagen1lagen2

Bovendien kun je de weergave van de geselecteerde lagen beheren door het vakje links van de laag aan of uit te vinken. Je kunt ook een laag naar de voorgrond te brengen door deze te selecteren en de linkermuistoets ingedrukt te houden ('drag & drop') en de hoger- of lagergelegen laag in de lijst op het gewenste niveau te brengen. De lagen worden 'van hoog naar laag' weergegeven, over elkaar net als overtrekpapieren. De volgorde van de lagen in de legende is die van de opeenliggende lagen op de kaart.

In de rubriek ‘Basiskaart’ kun je het basisplan wijzigen om de taal van het basisplan UrbIS te wijzigen. Bij wijze van informatie, UrbIS is de naam die het CIBG (http://www.cirb.irisnet.b/) heeft bedacht voor al de geografische data die samen het basisplan vormen voor de Brusselse kaarten (wegen, huizenblokken, groene en waterzones, ...).

Opmerking: Belangrijke opmerking: bepaalde gegevens zijn niet op elke schaal zichtbaar. De 'percelen' van het kadaster bijvoorbeeld zijn pas zichtbaar vanaf een schaal van 1:2 000. Je kunt de schaal aanpassen door in/uit te zoomen met de muis of de tools, of door ze te wijzigen in de onderbalk.

Met de tools van het tabblad 'Legende' kun je de toevoeging of verwijdering van de lagen beheren, de voorstellen wijzigen en verzoeken doen om lagen te bepalen. Die tools zijn de volgende:

tabblad

Opmerking: De tools 'Kaartlaag eigenschappen' en ' Bevraag de geselecteerde kaartlaag' zijn niet toegankelijk (grijs) zolang geen tweede laag wordt geselecteerd (niet gehighlight).

Met de groene knop groene knop kun je een nieuwe laag met gegevens toevoegen, afkomstig van de visualisatiediensten (WMS, WFS, ...) van andere instellingen wiens URL-adres je kent, via de knop voeg service toe.

Wij stellen je standaard de visualisatiedienst voor (Geoserver Web Map Service) die al de gegevens bevat van BruGIS en van de dienst Leefmilieu Brussel (BIM). Je kunt ook externe informatie toevoegen.

kaartlagen

Met de rode knop rode knop verwijder je een van de lagen die je aan de kaart hebt toegevoegd. Alvorens je klikt check je of de laag die je wil verwijderen, gehighlight is.

De knop 'Engelse sleutel' engelse sleutel voorziet de mogelijkheid om de verschillende kenmerken van de geselecteerde laag te wijzigen (grijs gemarkeerd). Je zult merken dat er 3 tabbladen zijn:

  • Het tabblad 'Informatie' waarmee je de titel van de laag wijzigt die in de legende voorkomt

informatie

  • Het tabblad 'Toon' waarmee je onder meer de transparantie (dichtheid) van de laag regelt. De andere tools laten toe om de lagen te filteren afhankelijk van de gegevens en om de zichtbaarheid van de laag te beperken tot minimum- en maximumschalen.

toon

  • Het tabblad 'Stijlen' voorziet in de mogelijkheid om de stijl van een legende te wijzigen in andere vooraf bepaalde stijlen. Zo kun je ook de schriftelijke legende in een andere taal dan die van jouw browser doen verschijnen.

stijlen

De knop van de vraagstelling vraagstelling is een geavanceerde tool waarmee een nauwkeurig verzoek mogelijk is over de eigenschappen van de laag.

De bovenbalk

Boven de kaart vind je de tools waarmee je in de kaart allerlei acties kunt uitvoeren. We bieden deze balk hieronder af:

bovenbalktools

Opmerking: De verschillende knoppen kunnen worden aangeklikt (ze highlighten in de toolbalk). Je dient enkel één keer een tool te selecteren om hem zo lang je wil te kunnen gebruiken. De verplaatsingen en de zooms in de kaarten blijven toegankelijk met de muis (click & drag, zoom van het scrollwieltje). Je merkt op dat bepaalde knoppen niet toegankelijk (grijs) zijn (invoeren en uitvoeren van de kaart, tekenen, gegevens wijzigen), ze zijn voorbehouden aan geauthenticeerde personen.

De hulptool ? biedt je een rechtreekse link naar deze handleiding, laat je de versie van BruGis kennen waarop je zult werken en geeft je de mogelijkheid om via mail het BruGISteam rechtstreeks te contacteren.

De tools om de kaart op te slaan kaart opslaan en uit te voeren kaart uitvoeren zijn exclusief voorbehouden voor de interne GOB-agenten met een gebruikersnaam en een wachtwoord.

Met de printtool Printtool druk je de kaart af die je in een pdf-bestand samengesteld hebt. Via een venster (zie hieronder) heb je de mogelijkheid om de afdrukafmeting en -richting te kiezen (A3 of A4, portret of landschap) en de resolutie. Je kunt ook een titel en commentaar toevoegen op de kaart om ze te personaliseren. Standaard wordt op een tweede blad een legende gedrukt. Die verlengt het proces om de pdf aan te maken en kan desnoods worden uitgeschakeld.

Indruk

De verplaatsingstool verplaatsingstool is standaard ingeschakeld als je op BruGIS komt. Zo kun je de kaart verslepen door de linkermuisknop ingedrukt te houden.

Met de hulp van de knop voor informatie over de geselecteerde laag i bekijk je van nabij de verschillende lagen die je hebt laten verschijnen en krijg je tekstinformatie in het vak 'Attribuut informatie' (zie tekening hieronder). In dit venster zie je verschillende tabbladen, afhankelijk van de lagen (al dan niet aanwezig) in de zone die je met een muisklik kiest. In ons voorbeeld hieronder zie je twee tabbladen in het venster rechts, een met de gegevens over de Bodembestemming, een ander met de BBP-gegevens. Als je informatie wenst over de BBP's, klik je opplus naast de naam van de laag. Wil je het venster verplaatsen, dan kan dat via de knop 'duimspijker' (rechts bovenaan in het venster) waarmee je de verankering van het venster in de kaart ontkoppelt.

Opmerking: De nummers na de naam van de laag zijn slechts gebruikersnamen, gebruikt door het platform om de verschillende lagen terug te vinden. Ze hebben geen enkele betekenis ten opzichte van de eigenschappen van de laag.

attribuut informatie

Opmerking: Belangrijke opmerking: al de beschikbare gegevens van de geselecteerde lagen (klein blauw V'tje) komen in het venster 'Attribuut informatie' als ze in het zoekveld staan (zie afbeeldingen hierboven). Sommige lagen leveren in dit kader mogelijks geen resultaat op, wat betekent dat op de geselecteerde plek over deze thematiek geen gegevens bestaan. In ons voorbeeld bevat het linkervenster geen BBP voor de geselecteerde zone en is dus geen bijkomende informatie zichtbaar onder het tabblad 'Bestemmingen'.

De tools 'Maak een nieuw object' nieuwe object en 'Wijzig een bestaand object' wijzig bestaand object zijn voorbehouden aan interne gegevens van de GOB aanbrengt en over een gebruikersnaam en een paswoord beschikt.

Met de meettools kun je de afstand tussen twee punten afstand of de oppervlakte van een veelhoek veelhoek berekenen, om een afstand te meten, een traject te tekenen of de lengte te meten. Bij elke klik wordt de maat bijgewerkt. Om je lijn te beëindigen, dubbelklik je op het eindpunt. De berekening van de lengte in meter gebeurt in de onderbalk, tussen de muiscoördinaten in Lambert 72 en de schaal van de kaart.
Je berekent een zone op dezelfde wijze als een afstand. De maateenheid (m, km, m², km²) hangt af van de zoomsterkte.

De zoomtools verschijnen ook in de bovenbalk. Je kunt ook inzoomen door te klikken op het zoom of uitzoomen via de knop zoom -. In- en uitzoomen kan rechtstreeks door op de knoppen te klikken, zo sla je een schaalniveau over en behoud je het midden van de kaart als referentiepunt. Deze twee knoppen maken de lijst volledig van manieren om in- en uit te zoomen: het scrollwieltje, dubbelklik en de verticale schuifbalk.

Door middel van de groene pijlen ga je naar de vorige (zoomniveau en/of positie) links of de volgende rechts kaart die op het scherm werd gegeven.

Met de vier dubbele groene pijlen pijlen kun je terugkeren naar de minimumschaal van de gevisualiseerde kaart om een globaal zicht te hebben op het gewest. In ons geval is de maximumschaal 1:175 000.

De geolocalisatietool geoloc bepaalt waar je je op dat moment precies bevindt. Deze functie maakt gebruik van hetzij de GPS-gegevens van je mobiel toestel (smartphone, tablet, ...), hetzij de geolocalisatie via je internetverbinding.

Via de authentificatieknop identificatie kunnen interne GOB-gebruikers met een gebruikersnaam en een wachtwoord inloggen om toegang te krijgen tot de verschillende geavanceerde tools.

Via de zoekfunctie zoek kun je je makkelijker op de kaart situeren door een plaats op te zoeken (adres, metrostation, treinstation, ...).

De onderbalk

Op de onderbalk verschijnt allerlei informatie over de kaart.

onderbalk

De X en de Y komen overeen met de geografische positie van de cursor in Belgische Lambert 72-coördinaten (uitgedrukt in meter).

Tussen de coördinaten en de schaal zie je de resultaten van de metingen verschijnen die aan de hand van de meettools in de bovenbalk werden gedaan. In dit geval hebben we een lijn van 9,57 km gemeten op de kaart.

De schaal lees je in het kader met meerkeuzemogelijkheden rechts bovenaan. In deze meerkeuzelijst kies je de schaal die het meest geschikt is voor jouw behoeften. De schaalkeuze schommelt tussen 1:750 000 en 1:50, en stelt de schalen voor die in cartografie het meest worden gebruikt.

Kleine herhaling

Zodra je vertrouwd bent met al de tools om te slepen en op de kaart in en uit te zoomen (schaal), stel je de schaal in op 1:25 000 (Zoom Level 5), open je in de gegevens een thematisch dossier en selecteer je er informatie die je interesseert.

Deze verschijnt meteen op de kaart en in de lijst van de lagen die aan de kaart werden toegevoegd in tabblad 'Legende'. Selecteer er een tweede en ze verschijnt op de kaart en in de lijst van de lagen.

Je merkt op dat de tweede informatie die werd aangevinkt BOVENOP de vorige verschijnt! Dit is het geval zowel voor de visuele voorstelling op de kaart, als voor de lijst van de aangevinkte lagen.

Soms is een andere volgorde in de superpositie wenselijk. Je kunt makkelijk de onderste laag naar boven halen in de lijst van de aangevinkte lagen!

Een andere manier om de informatie die verborgen zit onder een andere laag, zichtbaar te maken, is door de superieure laag transparant te maken: je selecteert de bovenste laag, klikt op de 'Engelse sleutel' om de eigenschappen van de laag te wijzigen, gaat in het tabblad 'Toon' en speelt met de cursor 'Opaciteit'.

Vergeet niet dat je op elk ogenblik kunt ingrijpen op de doorzichtigheidsgraad van elke laag. Let er enkel op dat je de juiste laag selecteert in het tabblad 'Legende'.

Ten slotte zie je onder de kaart enkele velden met belangrijke informatie zoals de plaats van de muis op de kaart, uitgedrukt in Belgische Lambert 72-coördinaten, of het resultaat van een lengte- en oppervlaktemeting.

Document acties