U bent hier: Home / « Be Exemplary »

« Be Exemplary »

« be exemplary : Brusselse voorbeeldgebouwen »

 

De minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Rudi Vervoort en de minister van Huisvesting, Milieu en Energie, Céline Fremault, hebben afgelopen dinsdag samen "Be.Exemplary" gelanceerd, een oproep tot vernieuwende en ambitieuze projecten voor voorbeeldgebouwen in Brussel.

Na een eerste succesvolle projectoproep in 2016 blijft de ambitie van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering onverminderd: de verdere ontwikkeling van bestaande projecten aanmoedigen of nieuwe projecten laten ontstaan die tegemoetkomen aan duurzame ontwikkeling in al haar verscheidenheid en samenhang, en de voorstellen belonen die op een voorbeeldige wijze een synthese bieden van de Brusselse uitdagingen.

Aan de doelstellingen van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering (BHR) op het vlak van de ontwikkeling van de stad kan enkel op een relevante manier worden beantwoord via een denkproces dat is gebaseerd op de 4 grote uitdagingen, namelijk architectuur en stedenbouw, het milieu, de sociale uitdaging en de kringloopeconomie.

In het licht van de huidige en toekomstige uitdagingen van de stad is het belangrijk dat de gebouwen verschillende kwaliteiten hand in hand laten gaan. Be.exemplary wil de opdrachtgevers aanmoedigen om de beschikbare hefbomen te innoveren en te combineren voor specifieke aspecten of om de geïntegreerde algemene benadering .

Naast de individuele prestaties van de verschillende indicatoren zal de afstemming van de vorm op het programma en het evenwicht van de ingezette middelen centraal staan in de analyse. De meerwaarde van het project voor zijn omgeving dient uit te stijgen boven de samenvoeging van de bijzondere maatregelen. De voorbeeldfunctie is een geheel dat de som van de delen overschrijdt. 

Be.exemplary wil alle publieke en private actoren aanmoedigen om deel te nemen aan de gewestelijke ambities inzake duurzame stedelijke ontwikkeling:

Het voorbeeldige karakter van het project zal uitdaging per uitdaging worden beoordeeld. Het vernieuwende karakter zal dan weer transversaal worden beoordeeld via de combinatie van de uitgevoerde acties en de manier waarop de vier pijlers in de transversale benadering zijn opgenomen.

Het vernieuwende karakter, de potentiële voorbeeldfunctie en het reproductiepotentieel ervan zullen worden gewaardeerd.

De projectoproep is voor alle bouwheren toegankelijk, die bouwen of renoveren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest: "be.exemplary" staat open voor alle opdrachtgevers (particulieren, openbare besturen, semioverheidsinstellingen, vzw's, enz.).

Be.Exemplary zal niet alleen de bouwheer maar ook de ontwerper die door die opdrachtgever aangesteld werd, belonen: het kandidaat-project moet dus door een team gedragen worden.

De projecten moeten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn. Het (de) door de projectoproep beoogde gebouw(en) mag (mogen) om het even welke bestemming hebben.

De jury zal de geschiktheid van het programma inschatten aan de hand van de beoordelingscriteria.

De kandidaten worden verzocht om hun ingevulde en ondertekende kandidatuur vóór 15 september 2017 naar Brussel Stedenbouw en Erfgoed te sturen, belast met de uitvoering van "Be.Exemplary", met de steun van, en in samenwerking met Leefmilieu Brussel (LB), de Stadswinkel en de Bouwmeester (bMa).

 

Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd op de infosessie van 9 mei 2017, 17u30 in de Sint-Gorikshallen.

Het reglement is beschikbaar op de website www.beexemplary.brussels

 

Document acties