U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen

De bestemmingsplannen: GBP en BBP's

GBP Plan

Deze onderwerpen worden nu beheerd door perspective.brussels (BPB - Brussels Planningsbureau)

U vind alle bijgewerkte informaties via de website www.perspective.brussels

Deze plannen bepalen de functies (huisvesting, kantoor, groene ruimte, ...) - en regelen hun geografische spreiding - in de verschillende buurten. Bij elke functie horen grafische en schriftelijke voorschriften (bepaling van de gebieden en van wat in elk gebied mag gebeuren).
De voorschriften van het plan hebben voor iedereen een dwingend karakter en bepalen de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.

Op gewestelijk niveau: het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)

Het gewestelijk bestemmingsplan (het GBP) vormt de referentie voor ruimtelijke ordening in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het is van kracht in het hele gewest, is uniek en bepaalt een algemene indeling in gebieden.

Dit belangrijke hulpmiddel voor ruimtelijke planning sluit aan bij de koers van het GewOP en kan de noodzakelijke wijzigingen aangeven in de gemeentelijke ontwikkelingsplannen (GemOP’s) en in de bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s).

Op gemeentelijk niveau: de bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s)

De gemeenten stellen BBP's die de aanleg in bepaalde gebieden verder uitwerken. De BBP's behandelen slechts een deel van het grondgebied. Ze verfijnen de GBP-bestemmingen, leggen bebouwbare en niet-bebouwbare gebieden vast, trekken de grens tussen openbare en privéruimte, ...

Ter plaatse gelden voorschriften voor constructies, hoogte, materialen, ...

De gemeenten houden een kaart bij waarop de BBP's op hun grondgebied worden aangegeven.

De sites van de diensten Stedenbouw van de 19 gemeenten

Document acties