Afwijking van de BBP's

De vergunningsaanvraag dient in dat geval duidelijk te vermelden van welke voorschriften zij afwijkt. Ze wordt ter goedkeuring aan de gemachtigde ambtenaar voorgelegd, die zich over de afwijkingen zal uitspreken. Ze wordt ook onderworpen aan de speciale regelen van openbaarmaking.

Document acties