U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen / De bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s)

De bijzondere bestemmingsplannen (BBP’s)

Deze onderwerpen worden nu beheerd door perspective.brussels (BPB - Brussels Planningsbureau)

U vind alle bijgewerkte informaties via de website www.perspective.brussels

 

Deze lokale planningsmiddelen bevatten nauwkeurige grafische en schriftelijke voorschriften voor de organisatie van het gebied in kwestie. Ze bepalen de toelaatbare bestemmingen per zone, verduidelijken het GBP en vullen het aan.

De gemeente stelt dit type plan op, op eigen initiatief of op vraag van de gewestregering. De BBP's behandelen slechts delen van het gewestelijke grondgebied.

Al de BBP-bepalingen hebben bindende kracht en verordenende waarde. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning dienen ze dus in acht te nemen.

Elk ontwerp van bijzonder bestemmingsplan wordt automatisch onderworpen aan een MER, tenzij de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) en Leefmilieu Brussel het advies van het ontbreken van aanzienlijke effecten op de omgeving van het voorgestelde BBP-ontwerp aanvaarden, dat de betreffende gemeenteraad verschaft.

Niettemin is het, uitgezonderd voor wezenlijke gegevens (die deel uitmaken van de bestemmingen) mogelijk om af te wijken van de BBP-bepalingen.

In 2013 zijn in het gewest ongeveer 442 BBP's van kracht.

Bijlagen:

Nuttige links:

Document acties