U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / De richtschema’s

De richtschema’s

GBP

De richtschema’s

Het richtschema kondigt de grote tendensen aan voor de aanleg of de heraanleg van de strategische gebieden van gewestelijk belang: GGB's (gebieden van gewestelijk belang, vastgelegd door het GBP), hefboomgebieden (bepaald door GewOP), PGB's (perimeters van gewestelijk belang).

Aangezien het richtschema geen verordenende kracht heeft, vervangt het niet de bestaande instrumenten zoals de BBP's. Voorafgaand aan de andere plannen van aanleg biedt het een globale visie en bepaalt het een operationeel actiekader (voornaamste interventieopties en vereiste middelen).

Na goedkeuring door de gewestregering maakt het richtschema het voorwerp uit van een uitvoeringsbesluit. Dit zet de opties om en zet de gemeentelijke overheden aan tot de opstelling van regelgevende documenten, meestal BBP's.

De opstelling van deze richtschema's is gestart in 2004.

De regering heeft zes richtschema's definitief goedgekeurd:

  • dat van het hefboomgebied nr. 6 Kruidtuin (dat het GGB nr. 5 Administratief Centrum omvat) werd goedgekeurd op 30/11/2006,
  • dat van het hefboomgebied nr. 7 Europese wijk werd goedgekeurd op 24/04/2008,
  • dat van het hefboomgebied nr. 5 Thurn & Taxis (dat het GGB nr. 6 met dezelfde naam omvat) werd goedgekeurd op 04/12/2008,
  • dat van het hefboomgebied nr. 12 RTBF-VRT werd goedgekeurd op 25/11/2010,
  • dat van het hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming werd goedgekeurd op 28.11.2013,
  • dat van het hefboomgebied nr. 3 Zuidwijk werd goedgekeurd op 14/01/2016.

U kunt ze hieronder raadplegen en downloaden in pdf.

Een andere richtschema wordt momenteel opgesteld: in maart 2007 werd gestart met dat van het hefboomgebied nr. 13 Delta - dat is zo goed als klaar.

Richtschema hefboomgebied nr. 5 Thurn & Taxis

Je kunt op deze site de documenten downloaden met de voornaamste opties betreffende de toekomst van de site van Thurn & Taxis en zijn onmiddellijke omgeving.

Richtschema Thurn & Taxis

Richtschema van het hefboomgebied nr. 6 Kruidtuin

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft het richtschema Kruidtuin goedgekeurd op 30 november 2006.

Je kunt op deze site de documenten downloaden met de voornaamste opties betreffende de toekomst van het voormalige Rijksadministratief Centrum en zijn onmiddellijke omgeving.

Richtschema Kruidtuin: brochure
Richtschema Kruidtuin: eindverslag

Richtschema van het hefboomgebied nr. 7 Europese wijk

Je kunt op deze site de documenten downloaden met de voornaamste opties betreffende de toekomst van de Europese wijk en haar onmiddellijke omgeving.

Richtschema Europe
Richtschema Europe Atlas
Richtschema Europe Bijlagen

Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering heeft op 28 november 2013 het richtschema Schaarbeek-Vorming goedgekeurd. Daarin gaan de grote opties naar de bebouwing van de beschikbare grond achter het station van Schaarbeek, waarbij de rationalisering van de verplaatsingsstromen, de creatie van een stukje stad, de mobiliteit en de toegang tot de stad de centrale uitdagingen zijn.

Je kunt op deze site de documenten downloaden met de voornaamste opties betreffende de toekomst van het gebied Schaarbeek-Vorming en haar onmiddellijke omgeving.

Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming - Deel 1

Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming - Deel 2

Richtschema hefboomgebied nr. 11 Schaarbeek-Vorming - Niet-technische samenvatting

Richtschema hefboomgebied nr. 12 RTBF-VRT

Je kunt op deze site de documenten downloaden met de voornaamste opties betreffende de toekomst van wijk RTBF-VRT en haar onmiddellijke omgeving.

Richtschema hefboomgebied nr. 12 RTBF-VRT

Richtschema hefboomgebied nr. 3 Zuidwijk

Je kunt op de site http://midi.brussels/nl de documenten downloaden met de voornaamste opties betreffende de toekomst van de Zuidwijk en haar onmiddellijke omgeving.

Document acties