U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Project - Het GPDO

Project - Het GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling)

DGewOP

Inhoud

 

De opmaak van het GPDO

De opmaak van dit nieuwe plan heeft rekening gehouden met de noodzaak om een strategisch plan op te stellen voor het Brussels grootstedelijk gebied. Het wou een mobilisatie-instrument zijn voor de stuwende krachten van het Gewest, maar ook voor de andere institutionele niveaus (Vlaams en Waals Gewest, alsook de federale staat).

Het goedkeuren van het GPDO moet het mogelijk maken de grote lijnen te trekken voor het uittekenen van een nieuw stadsbeeld.

De uitwerkingsmethodologie van dit strategisch instrument werd omkaderd door een politiek stuurcomité en een wetenschappelijk - technisch stuurcomité (samengesteld uit de gewestelijke overheden, de pararegionale instellingen en academische deskundigen).

Deze methodologie werd in 4 fasen gestructureerd en is gebaseerd op 2 territoriale en 2 tijdschalen. De langetermijnvisie werd uitgewerkt voor Brussels grootstedelijk gebied met als planhorizon 2040; de strategische maatregelen tegen 2020 hebben daarentegen enkel betrekking op deze van het GPDO, en dit enkel op het grondgebied van de 19 gemeenten die samen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vormen.

Fase 1

De eerste fase bestond in het opstellen van een prospectieve stand door de regionale actoren. Dit werd gerealiseerd op basis van een vragenlijst opgestuurd naar alle gewestelijke en pararegionale overheden, evenals naar bepaalde bevoorrechte institutionele actoren. Gelijklopend liep er een studie, geleid door de Directie Studies en Planning (DSP) van het Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH), voor de verfijning van de kennis van het grootstedelijk gebied door het in kaart brengen van de databanken en de lopende strategische projecten in de GEN-zone.

Fase 2

DOCUMENTEN (alleen in frans)

  • Plan général d’amélioration des espaces publics bruxellois
    Partie 1
    Partie2


Ruimtelijke, strategische en transversale denkpistes op verschillende niveaus, met als doel de opstelling van een territoriale visie op grootstedelijke schaal tegen 2040. Ze bestaat uit 2 opdrachten met verschillende invalshoeken, maar met aanvullende doelstellingen:

  • Een oefening in territoriale toekomstverkenning beheerd door het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) en geleid door een gespecialiseerd bureau in de materie. Deze studie heeft zich over de uitwerking van een territoriale grootstedelijke visie op middellange termijn gebogen, door de organisatie van prospectieve ateliers met al de stuwende krachten van het Gewest en door het accent te leggen op participatieve processen.
  • Een studie, “Brusselse metropool 2040”, geleid door de DSP, bouwt aan een territoriale visie op grootstedelijke schaal op lange termijn en de definiëring van voorstellen van strategische maatregelen op middellange termijn.

Drie bijkomen studies werden door de DSP ondernomen en richten zich op specifieke thematieken.

  • Algemeen plan ter verbetering van de Brusselse openbare ruimte
  • Inventaris van de potentiële concentratieplaatsen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Hoogteproblematiek in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Fase 3

De concretisering en het definiëren van het ontwerp van GPDO, sluit het opstellingsproces af en steunt op de werken en besluiten van de hierboven beschreven processen.

Het ontwerp van GPDO werd geschreven in nauwe samenwerking tussen de strategische cel van de DSP en het team 'Territoriale kennis' van het ATO. Dit alles ging gepaard met vele overlegvergaderingen tussen de ministeriële kabinetten en zekere (para-)regionale administraties.

Fase 4

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling (GPDO) werd een eerste keer door de Regering aangenomen op 26.09.2013 en een tweede keer, met de integratie van het volledige luid van zijn milieu-evaluatie, op 12.12.2013.

Document acties