U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP)

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP)

Het GewOP is een strategisch plan dat de doelstellingen en de prioriteiten van de ontwikkeling van het Gewest vastlegt, vereist door de economische-, sociale-, verplaatsings- en leefmilieu behoeften. Sinds de wetgevende hervorming van 16 juli 1998, bevat het GewOP geen verordenende bepalingen meer betreffende de bodembestemming en beschikt dus enkel nog over een indicatief deel.

Het eerste GewOP werd aangenomen in 1995, een werkelijk referentiewerk voor het Gewest.
Het diende onder meer de stedelijke uittocht en de herstructurering van de stad aan te pakken en een antwoord te vinden op verschillende vragen: de plaats van de kantoren, de plaats van de huisvesting, de stimulering van de handelskernen, enz.

In 2002 werd het GewOP geactualiseerd en aangenomen door de gewestregering op 12/09/2002. Men heeft de notie “hefboomgebieden” ingevoegd, uit te werken d.m.v. de richtschema’s.

In 2009 dient het Gewest nieuwe uitdagingen aan te pakken: de demografische groei, opleiding en tewerkstelling, het leefmilieu en de duurzame ontwikkeling, de internationalisering en de dualisering van de stad. De Regering heeft in haar intentieverklaring tot volledige wijziging van het GewOP van 26/11/2009 beslist om het GewOP van 2002 volledig te herzien en heeft een D toegevoegd voor “Duurzaam”, zich bewust zijnde dat elke stedelijke ontwikkeling gebaseerd is op de drie pijlers van de duurzame ontwikkeling: sociaal, economisch en het leefmilieu.

Document acties