U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het gewestelijk ontwikkelingsplan (GewOP) / De 5 nieuwe uitdagingen van de GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling)

De 5 nieuwe uitdagingen van de GPDO (Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling)

  1. De bevolkingsgroei, vooral als gevolg van een hoog intern geboortecijfer en een sterke migratiestroom: rekening houdend met 170 000 extra inwoners tegen 2020 (waarvan 25 % jonger dan 14 jaar), voorziet het GPDO meer woningen, zorgt het voor de aanpassing van woningen en de plaatsing van nieuwe collectieve voorzieningen plaatsen.
  2. Tewerkstelling, opleiding en onderwijs, belangrijker dan ooit als gevolg van de financiële crisis en het toenemend aantal jongeren op de arbeidsmarkt (1 jongere op 3 van 18 à 25 jaar oud is uitkeringsgerechtigd volledig werkloze): prioritaire aandacht van het GPDO gaat naar het creëren van jobs en het verbeteren van de beroepsvorming voor jongeren.
  3. Milieu: Brussel moet een voorbeeld zijn qua duurzame ontwikkeling en mobiliteit. Het GPDO streeft daarom naar de verminderde emissie van broeikasgassen (het regeringsakkoord legt een daling vast van 30 % in 2025 ten opzichte van 1990) en naar groene jobs in het kader van de alliantie werkgelegenheid-leefmilieu (1e doelstelling van het regeerakkoord).
  4. De strijd tegen de armoede en de dualisatie in de stad: het GPDO stelt in de meest kwetsbare buurten nieuwe programma's op voor stadsvernieuwing, die vlot bereikbaar zijn met het openbaar vervoer. Het introduceert in het gewest een gecoördineerd sociaal beleid, dat vooral steunt op het Geïntegreerd plan ter bestrijding van armoede en de toekomstige Interministeriële Conferentie Sociale Zaken en Gezondheid.
  5. De internationalisering: overeenkomstig het Plan voor de Internationale Ontwikkeling (PIO) voor Brussel ontwikkelt het GPDO de internationale dimensie van het gewest, waarbij het de inwoners zoveel mogelijk laat meegenieten. Het GPDO versterkt ook het internationale imago en ressorteert dankzij de samenwerking tussen de 3 gewesten effect op grootstedelijke schaal.

Document acties