U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Context / Doelstellingen van het masterplan van de kanaalzone

Doelstellingen van het masterplan van de kanaalzone

Het masterplan beoogt de territoriale en sociale cohesie van het gebied via een stedenbouwkundige langetermijnvisie, een gemeenschappelijk stellingname door alle betrokken actoren en is een middel om alle openbare en private acties samen te brengen op korte, middellange en lange termijn.

Het masterplan analyseert en verkent het transformatievermogen van het gebied, stelt een vernieuwende aanpak van die transformatie voor en bepaalt de omstandigheden voor haar implementatie. Het moet inspelen op de behoefte aan samenhang tussen de bestaande initiatieven en sterke partnerschappen uitbouwen tussen de verschillende actoren van het gebied.

Als richtsnoer voor de transformatie van de kanaalzone moet het masterplan ruimte laten voor opportuniteiten, mogelijke bestemmingen aanmoedigen en een concreet kader voorstellen voor de onmiddellijke activering van het gebied en zijn ontwikkeling op lange termijn.

Net als het DGewOP, dat de grote strategische keuzes voor de gewestontwikkeling bepaalt, koppelt het masterplan territoriumkennis aan een visionaire en operationele aanpak voor de geïntegreerde heraanleg van deze zeer specifieke en strategische zone binnen het gewest.  Op die manier is het dus complementair aan het DGewOP.

Het is dus niet de bedoeling dat het masterplan een vorm of totaalbeeld oplegt, maar veeleer dat het een houding en een ontwikkeling voorstelt aan de hand van thema's, plekken en vragen. Het is een stedenbouwkundig referentieinstrument dat de basisprincipes uitvaardigt en de heraanleg van het gebied stuurt.

Document acties