U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Context / Het grondgebied (opnieuw) samenstellen

Het grondgebied (opnieuw) samenstellen

Het masterplan moet meerdere werkpistes onderzoeken en scenario's formuleren, in functie van bestaande grote structuren, nieuwe activiteiten, enz. Het vormt een beeld van de mutatie van het gebied aan de hand van een alternatief sociaal-economisch model dat antwoordt op de nieuwe uitdagingen in het gebied.

Er worden antwoorden verwacht op minstens 3 grote gewestelijke probleemstellingen met betrekking tot de kanaalzone:

  • Welke mogelijke koppelingen zijn er tussen de grote bestanddelen van het grondgebied en de initiatieven en projecten die aan de gang zijn?
    In functie van de territoriale strategieën en de projecten die aan de gang zijn, wordt een model voorgesteld dat in aanmerking neemt wat reeds aanwezig en gepland is, en rekening houdt met de lokale dimensie zowel als met gewestelijke en grootstedelijke schalen.
  • Welke zijn in de kanaalzone de mogelijke sociaal-economische dynamieken?
    Hoe kan deze oude industriezone haar economisch imago bijstellen? In de kanaalzone concentreren zich de havenactiviteiten, zones met bedrijven uit de secundaire en de tertiaire sector en een informele, creatieve economie. Gezien de demografische druk en de behoefte aan economische expansie, moeten scenario's voor het naast elkaar bestaan van economische met andere stadsfuncties voorgesteld worden.
  • Hoe kan de levenskwaliteit van bewoners en gebruikers in de kanaalzone duurzaam verbeterd worden?
    Scenario's voorstellen voor de veranderingen in het stadsweefsel die de leefomgeving duurzaam verbeteren, die de nadruk leggen op de stedelijke dimensie van deze structuurloze wijken en op het feit dat ze deel uitmaken van de stad.

Document acties