U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen / Het Kanaalplan / Opdracht / Voorwaardelijk deel 2: Het uitbrengen van adviezen over de grote projecten in het gebied

Voorwaardelijk deel 2: Het uitbrengen van adviezen over de grote projecten in het gebied

Dit deel betreft de ondersteuning - op vraag van het gewest of op voorstel van de opdrachtnemer - van ontwerpers van grote projecten in de zone.

Deze projecten kunnen van allerlei aard zijn: stadsproject (meerdere huizenblokken), project voor de aanleg van een huizenblok of van een deel van een huizenblok, architecturaal project of ontwerp van aanleg van openbare ruimten. Het kan zowel gaan om een openbaar als om een privaat opdrachtgeverschap.

De opdrachtnemer zal in het kader van deze opdracht met uiteenlopende taken worden geconfronteerd:

  • ondersteuning van het project;
  • ondersteuning bij de keuze van een aannemer;
  • ondersteuning bij een eventuele wijziging van regelgevende of beleidsdocumenten.

Document acties