Workshops

De voorgestelde methode voor de ondersteuning van de opmaak van het masterplan, omvat een reeks workshops in functie van de behoeften en vragen van de opdrachtnemer en de aanbestedende overheid. Deze momenten van uitwisseling beogen een verhoging van de haalbaarheid van het masterplan en de voorbereiding op de realisatie. Specifieke punten van het voorstel van de opdrachtnemer worden tijdens de workshops besproken en verbeterd. De verschillende schalen (lokaal en gewestelijk: GPDO) en de verschillende functies van een plek worden geïntegreerd.

Op vraag van de opdrachtnemer of van leden van het technische comité worden beperkte rondetafels over specifieke onderwerpen georganiseerd (zoals milieu, hydrografie en bodemvervuiling, dichtheid, typologie, logistiek).

  • De communicatie tussen de verschillende actoren, zoals voorgesteld in de offerte, wordt een werkwijze ontwikkeld voor de dialoog tussen de verschillende actoren voor tijdens de uitwerking en realisatie van het masterplan: definitie van structuren en instrumenten voor de informatiedoorstroming, voor de actoren, voor het nemen van beslissingen en voor hun uitvoering.

In het begin van de opdracht wordt een planning van de workshops voorgesteld en samen met de opdrachtnemer ontwikkeld. De opmaak van het masterplan verloopt volgens deze planning. In enkele workshops wordt de voortgang van de opmaak van het masterplan besproken en gevalideerd. Hierbij worden alle actoren betrokken die met de kanaalzone te maken hebben. Tijdens andere workshops wordt gewerkt met de actoren die betrokken zijn bij een problematiek, een project of een locatie. Er zijn maximum 8 workshops tijdens het proces voorzien.

Document acties