Overzicht van het kantorenpark n°36
Leegstand 2015 in Brussel et focus op de Noordwijk
Overzicht van het kantorenpark nr. 35
Leegstand 2014 in Brussel en zoom op de Vijfhoek
Overzicht van het kantorenpark nr. 34
Het nummer van het Overzicht van het kantorenpark dat zopas verschenen is, neemt de stedenbouwkundige vergunningen die in 2013 afgegeven werden, onder de loep.
Overzicht van het kantorenpark nr 33
LEEGSTAND 2013 IN BRUSSEL EN DE RAND
Overzicht van het kantorenpark nr 32
Vergunningen 2012
Overzicht van het kantorenpark nr 31
Leegstand 2012
Overzicht van het kantorenpark nr 30
Overzicht van het kantorenpark nr 29
Het nr. 29 van het Overzicht van het kantorenpark beschrijft de bestaande leegstand van het kantorenbestand. Het vertaalt deze gegevens in cijfers die overigens, naargelang van de wijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, erg variëren. Het langdurige karakter van deze leegstand (m.a.w. kantoren die langer dan twee jaar leeg staan en verkoopbaar zijn) wordt uitvoerig bekeken als een aanwijzing voor een structureel overaanbod. Dat dient binnen een weinig gunstige economische context te worden geanalyseerd.
Overzicht van het kantorenpark nr. 28
Vergunningen 2010 - De conversiemogelijkheden van kantoorgebouw naar woningen
Overzicht van de kantorenpark nr 27
Leegstand 2010
Overzicht van het kantorenpark - 25
Leegstand 2009
Overzicht van het kantorenpark - 24
Vergunningen 2008
Overzicht van het kantorenpark - 23
Leegstand 2008
Overzicht van het kantorenpark - 22
Vergunningen 2007
Overzicht van het kantorenpark - 21
Leegstand 2007
Overzicht van het kantorenpark - 20
Vergunningen 2006
Overzicht van het kantorenpark - 19
Vergunningen 2005
Overzicht van het kantorenpark - 18
Vergunningen 2004
Overzicht van het kantorenpark - 17
Vergunningen 2003
Overzicht van het kantorenpark - 16
Vergunningen 2002

Document acties