U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Andere vergunningen en attesten / De milieuvergunning

De milieuvergunning


Hebt u een milieuvergunning nodig?
 

Deze vergunning wordt bepaald bij ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen, en bij haar verschillende uitvoeringsbesluiten.

Sommige bestemmingen kunnen leiden tot gevaar en overlast of ze kunnen het milieu en de buurt hinderen. Daarom worden ze aan een bijzondere administratieve vergunning onderworpen, de
zogenaamde 'milieuvergunning'.

Hoe een wijziging van uw milieuvergunning aanvragen ?

 

Activiteiten en voorzieningen waarvoor een milieuvergunning wordt vereist

Al de industriële en veel ambachtelijke activiteiten, maar ook bepaalde technische uitrustingen voor kantoor- en woongebouwen zoals ventilatie- en airconditioningsinstallaties vallen onder de regelgeving inzake de milieuvergunning.

Inhoud van de aanvraag

De milieuvergunning omvat technische voorschriften die de uitbater van een ingedeelde inrichting dient na te leven opdat zijn inrichting geen hinder of gevaar vormt voor mens en omgeving.

Waar dient u uw aanvraag in?

Naargelang van de situatie richt u de aanvraag tot milieuvergunning aan het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de ingedeelde inrichting is gelegen of aan het Brussels Instituut voor milieubeheer (BIM), ook 'Leefmilieu Brussel' genoemd.
 

Document acties