U bent hier: Home / Nieuws

Laatste Nieuws

Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning

21-01-2021 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019 tot bepaling van de vorm en van de procedures voor de bekendmaking en de terbeschikkingstelling van de beslissingen, genomen door het college van burgemeester en schepenen, de gemachtigde ambtenaar en de Regering inzake stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en stedenbouwkundige attesten

Nieuwe verplichtingen voor de aanvrager van de stedenbouwkundige vergunning - Lees verder...

Document acties