U bent hier: Home / Nieuws

Laatste Nieuws

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 is het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019...

05-07-2019 - tot bepaling van de vorm en de procedés van informatieverstrekking met betrekking tot en van terbeschikkingstelling van de beslissingen genomen door het college van burgemeester en schepenen en de gemachtigde ambtenaar en de regering in het domein van de stedenbouwkundige vergunningen, de verkavelingsvergunningen en de stedenbouwkundige certificaten.

In het Belgisch Staatsblad van 8 mei 2019 is het besluit gepubliceerd van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 april 2019... - Lees verder...

25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies.

05-07-2019 - Dit besluit heft eerst het besluit op van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 mei 2018 tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. Deze opheffing heeft uitwerking sedert 8 mei 2019, zijnde de dag na de publicatie ervan in het Belgisch Staatsblad.

25.04.19 - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Executieve van 29 juni 1992 betreffende de overlegcommissies. - Lees verder...

Document acties