U bent hier: Home / Nieuws

Laatste Nieuws

Wijziging van het BWRO (vergunning van handelsvestiging)

Wijziging van het BWRO (vergunning van handelsvestiging)

19-06-2014 - Ordonnantie van 8 mei 2014 tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening. In het kader van de 6de Staatshervorming, overdracht naar de Gewesten van de bevoegdheden betreffende de vergunning van handelsvestiging. (SB van 17 juni 2014 – Inwerkingtreding op 1 juli 2014)

Wijziging van het BWRO (vergunning van handelsvestiging) - Lees verder...

Het BWRO werd gewijzigd !

Het BWRO werd gewijzigd !

12-05-2014 - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad van 07.05.2014) - Betreft: misdrijven – stedenbouwkundige inlichtingen – Scholenplan

Het BWRO werd gewijzigd ! - Lees verder...

Document acties