U bent hier: Home / Nieuws

Laatste Nieuws

Het BWRO werd gewijzigd !

Het BWRO werd gewijzigd !

12-05-2014 - Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening en de ordonnantie van 12 december 1991 houdende oprichting van begrotingsfondsen (Belgisch Staatsblad van 07.05.2014) - Betreft: misdrijven – stedenbouwkundige inlichtingen – Scholenplan

Het BWRO werd gewijzigd ! - Lees verder...

ASTRID-radiodekking

ASTRID-radiodekking

02-05-2014 - Nieuwe procedure voor de aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning, ingediend na 1 mei 2014 betreffende "grote bouw- en infrastructuurwerken": ASTRID-radiodekking binnen de gebouwen.

ASTRID-radiodekking - Lees verder...

Document acties