U bent hier: Home / Studies en publicaties / Publicaties

Publicaties

Pubicaties van het Stedenbouw

Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen

Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen

20-02-2014 - Deze “Ontwerpgids voor toegankelijke gebouwen” is het resultaat van een denkproces van de 19 verenigingen die lid zijn van het CAWaB - Collectif Accessibilité Wallonie Bruxelles.

Lees verder...

Handboek van de Brusselse openbare ruimten

Handboek van de Brusselse openbare ruimten

19-08-2021 - Marie Demanet en Jean-Pierre Majot - 1995, 163 p. - 20 euros

Lees verder...

Gedeelde ruimten, betwiste ruimten

Gedeelde ruimten, betwiste ruimten

08-04-2015 - Brussel, een hoofdstad en haar inwoners - Christian Dessouroux - Vrije Universiteit Brussel (CIRHIBRU)

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: binnenterreinen van huizenblokken groene stadslongen

De info-folders van Stedenbouw: binnenterreinen van huizenblokken groene stadslongen

10-11-2016 - De binnenterreinen van huizenblokken zijn de ruimten achter de gebouwen. Het Brussels Gewest staat bekend voor het groene karakter ervan. Zij dragen bij tot de kwaliteit van onze leefomgeving (rust, groen, luchtzuiverend karakter…) én de bodem is er waterdoorlatend. De binnenterreinen moeten absoluut gevrijwaard blijven. Mits de toepassing van bepaalde regels zijn er niettemin aanpassingen en constructies mogelijk…

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: een handelszaak in een woongebouw onderbrengen

De info-folders van Stedenbouw: een handelszaak in een woongebouw onderbrengen

10-11-2016 - Een buurtwinkel zorgt voor een gezellige drukte in een wijk. Hij draagt bij tot een leesbare stadsstructuur en tot een stabiele woonfunctie. De handelszaken dienen echter wel met die woonfunctie verenigbaar te zijn. Een winkel op de benedenverdieping van een woongebouw of de uitbreiding van een bestaande winkel zijn daarom enkel mogelijk mits enkele regels worden nageleefd…

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: een woongebouw opsplitsen

De info-folders van Stedenbouw: een woongebouw opsplitsen

10-11-2016 - In het Brusselse Gewest worden woningen vrij vaak opgesplitst. De evolutie van de gezinsstructuur en van de vastgoedprijzen laat haast geen andere keus. In het verleden hebben zulke opsplitsingen echter al te vaak tot kleine woningen zonder comfort geleid. Het Gewest heeft daarom regels uitgevaardigd en onderwerpt de opsplitsing van een woning aan een stedenbouwkundige vergunning.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: gevelopeningen en raamwerk

De info-folders van Stedenbouw: gevelopeningen en raamwerk

10-11-2016 - Gevelopeningen, bronnen van licht en lucht, dragen samen met het raamwerk bij tot de geluids- en warmte-isolatie van het bouwwerk. Bovendien brengen ze structuur in de architecturale compositie van de gevel en vormen ze de schakel tussen het interieur en de buitenwereld, tussen het leven binnen en op de straat. De inrichting van gevelopeningen en raamwerk is daarom aan verschillende regels onderworpen.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: hoogstammige bomen planten snooien vellen

De info-folders van Stedenbouw: hoogstammige bomen planten snooien vellen

10-11-2016 - Bomen en aanplantingen zijn overal aanwezig: in de stad en op het platteland, zowel in tuinen als langs wegen. Ze verfraaien de buurt, dragen bij tot de omgevingskwaliteit en spelen een niet te verwaarlozen ecologische rol. Het groene karakter van de leefomgeving dient vanzelfsprekend te worden beschermd. De wetgever heeft daartoe een aantal regels vastgelegd die het beheer bepalen van de bomen, vooral van hoogstammige bomen.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: inspringstroken geen parkeerruimte

De info-folders van Stedenbouw: inspringstroken geen parkeerruimte

10-11-2016 - Sinds 1 januari 2000 verbiedt de gewestelijke stedenbouwkundige verordening (GSV) de omvorming van inspringstroken tot parkeerruimte. U mag er enkel een siertuin aanleggen.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: omheiningen

De info-folders van Stedenbouw: omheiningen

10-11-2016 - Elke eigenaar kan zijn eigendom omheinen. Hij kan dit doen voor de veiligheid, om zijn terrein te structureren of om esthetische redenen. Het juridische statuut van de omheining en de plaatselijke gebruiken en reglementeringen leggen hem echter bepaalde verplichtingen op.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: plannen en verordeningen in het Brussels Gewest

De info-folders van Stedenbouw: plannen en verordeningen in het Brussels Gewest

10-11-2016 - GBP, GSV, BBP, GemSV… wat schuilt er achter deze technische termen? Wat is het nut ervan? Hoe kan ik snel te weten komen welke werken toegelaten zijn in het gebouw dat ik wil kopen?

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: schotelantennes

De info-folders van Stedenbouw: schotelantennes

10-11-2016 - De technologische evolutie biedt ons nieuwe communicatiemiddelen. De schotelantennes voor de privéontvangst van televisieprogramma’s zijn hiervan een mooi voorbeeld. Zij creëren echter nieuwe uitdagingen: zij komen tegemoet aan het recht op informatie, maar vormen tegelijk een belasting voor de leefomgeving. Stedenbouwkundige regels zijn dus nodig om te voorkomen dat onze straten verworden tot een woud van antennes.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: stedenbouwkundige inlichtingen

De info-folders van Stedenbouw: stedenbouwkundige inlichtingen

10-11-2016 - De aankoop van vastgoed is voor een gezin een belangrijke beslissing. Verschillende stappen dienen te worden gezet waarbij de ‘stedenbouwkundige’ aspecten niet mogen worden vergeten: zij bepalen de uitvoering van uw huidige of toekomstige plannen. Het Brusselse Gewest heeft daarom verschillende informatiekanalen voor de burgers uitgewerkt.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: uithangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord

De info-folders van Stedenbouw: uithangborden en reclame verwijzend naar het uithangbord

10-11-2016 - Bedrijfsleiders, handelaars, industriëlen, zelfstandigen en anderen mogen hun activiteiten kenbaar maken door middel van een uithangbord. Is een vergunning vereist? Gelden er voorschriften voor de afmetingen, het aanzicht of de plaats? Moet ik een beroep doen op een architect?…

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: uw beroepsactiviteit in een woninggebouw onderbrengen

De info-folders van Stedenbouw: uw beroepsactiviteit in een woninggebouw onderbrengen

10-11-2016 - Een beroepsactiviteit onderbrengen in een woonvertrek, een dokterskabinet vestigen in uw woning of een verzekeringskantoor openen in een woongebouw, dat is allemaal mogelijk … mits u bepaalde regels naleeft.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: verbouwen om woongelegenheid te creëren

De info-folders van Stedenbouw: verbouwen om woongelegenheid te creëren

10-11-2016 - In tijden van wooncrisis wordt strijd geleverd tegen leegstand. Kantoorgebouwen tot woongebouwen omvormen is dan aangewezen. Het wordt sterk aangemoedigd… mits een aantal regels worden nageleefd.

Lees verder...

De info-folders van Stedenbouw: zonne- of fotovoltaïsche panelen

De info-folders van Stedenbouw: zonne- of fotovoltaïsche panelen

10-11-2016 - In de huidige milieu- en energiecontext wil de regering de plaatsing van ecologische installaties bevorderen, meer bepaald van zonne of fotovoltaïsche panelen. De vereenvoudiging van de toekenningsprocedure voor stedenbouwkundige vergunningen en de versoepeling van voorwaarden voor vrijstelling van vergunning bij het plaatsen van dit type installaties stonden hoog op de regeringsagenda. Dit resulteerde in een nieuw besluit (regeringsbesluit van 13 november 2008 tot bepaling van de handelingen en werken die vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning, van het advies van de gemachtigde ambtenaar, van de gemeente of van de koninklijke commissie voor monumenten en landschappen of van de medewerking van een architect).

Lees verder...

Document acties