U bent hier: Home / De spelregels / Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel.

BWRO

Het BWRO werd bij besluit aangenomen op 9 april 2004.

Het verscheen in het Belgisch Staatsblad op 26 mei 2004 en trad in werking op 5 juni 2004.
Het codificeert de 4 ordonnanties met betrekking tot ruimtelijke ordening die voordien  in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van kracht waren:

  • de ordonnantie van 29 augustus 1991 houdende organisatie van de planning en de stedenbouw (OOPS);
  • de ordonnantie van 4 maart 1993 inzake het behoud van het onroerend erfgoed;
  • de ordonnantie van 18 juli 2002 houdende het voorkooprecht;
  • de ordonnantie van 18 december 2003 betreffende de rehabilitatie en de herbestemming van de niet-uitgebate bedrijfsruimten.

Online versie van het BWRO

Sedert zijn goedkeuring bij besluit op 9 april 2001 werd het BWRO enkele keren gewijzigd.

Het BWRO bepaalt en regelt de grote mechanismen qua ruimtelijke ordening op het Brusselse grondgebied:Gecoördineerde versie van het BWRO (BSO versie)

Opmerking

Het BWRO voorziet een aantal instrumenten voor de regeling en de ondersteuning van stedenbouw en ruimtelijke ordening:

  • Ontwikkelingsplannen: GewOP en GemOP's;
  • Bestemmingsplannen: GBP en BBP's;
  • Stedenbouwkundige verordeningen: GSV en GemSV's.
Ze zijn werkzaam op twee niveaus:
  • Op gewestelijk niveau: reglementering van toepassing op het hele gewestelijke grondgebied;
  • Op gemeentelijk niveau: reglementering eigen aan elke gemeente.

 

 

Document acties