U bent hier: Home / De spelregels / Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO)

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, kortweg BWRO, vormt de juridische basis voor stedenbouw in Brussel.

BWRO

BWRO-hervorming

NUTTIGE DOCUMENTEN met betrekking tot de BWRO-hervorming (ordonnantie van 30.11.2017):

De parlementaire stukken: memorie van toelichting, verslag van de commissie voor Territoriale Ontwikkeling, amendementen, commentaren bij artikelen, ordonnantie zoals aangenomen op 30.11.2017.

Gecoördineerde versie BSE waarbij de wijzigingen in het groen gemarkeerd zijn

Vademecum BSE met details over de wijzigingen per materie (= werkdocument dat nog aangepast kan worden)

PowerPoint van het colloquium BSE/Brulocalis van 14 december 2017

 

Online versie van het BWRO

Sedert zijn goedkeuring bij besluit op 9 april 2001 werd het BWRO enkele keren gewijzigd.

Het BWRO bepaalt en regelt de grote mechanismen qua ruimtelijke ordening op het Brusselse grondgebied:Gecoördineerde versie van het BWRO (BSE versie)

Opmerking

Het BWRO voorziet een aantal instrumenten voor de regeling en de ondersteuning van stedenbouw en ruimtelijke ordening:

  • Ontwikkelingsplannen: GewOP en GemOP's;
  • Bestemmingsplannen: GBP en BBP's;
  • Stedenbouwkundige verordeningen: GSV en GemSV's.
Ze zijn werkzaam op twee niveaus:
  • Op gewestelijk niveau: reglementering van toepassing op het hele gewestelijke grondgebied;
  • Op gemeentelijk niveau: reglementering eigen aan elke gemeente.

 

 

Document acties