Gemengd project

Wat is een gemengd project?

Een gemengd project is een project dat op het moment van zijn indiening zowel een stedenbouwkundige vergunning vereist als een milieuvergunning voor een inrichting van klasse IA of IB.

De gemengde procedure omvat een gelijktijdige behandeling van de aanvraagdossiers voor de stedenbouwkundige en voor de milieuvergunning.

Maar er zijn:

  • 2 aparte vergunningsaanvragen

en er worden

  • 2 vergunningen afgegeven.

 

Voorbeeld: het optrekken van een gebouw met uitgebreide airconditioningsystemen of met een overdekte garage voor meer dan 50 plaatsen.

Waar dien je je aanvraag in?

Als het gaat om een gemengd project, dien je sinds 1 september 2019 je aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning en je aanvraag tot milieuvergunning tegelijk in bij de gemachtigde ambtenaar. 

Kenmerken van de procedure

De bevoegde overheden onderzoeken de aanvragen parallel.

Elke overheid onderzoekt de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning of de aanvraag tot milieuvergunning volgens haar eigen wetgeving, met name het BWRO of de OMV.

Enkele stappen in de ondoerzoeksprocedure zijn evenwel identiek in beide aanvragen tot vergunningen/attesten, en gebeuren samen, met name:

  • de organisatie van de speciale regelen van openbaarmakeing, van zodra deze vereiste op minstens een van beide aanvragen van toepassing is;
  • wanneer het advies van een bestuur of van een instantie vereist is voor de twee aanvragen, dient het advies voor beide aanvragen gemeenschappelijk te zijn; 
  • wanneer een effectenstudie of een effectenverslag vereist is, is het identiek voor beide aanvragen

Let op, als je het ER of de ES wijzigt

Op het einde van de procedure wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de definitieve milieuvergunning niet afgegeven werd, en omgekeerd.  De werken mogen pas na de afgifte van beide vergunningen uitgevoerd worden.

Op het einde van de procedure wordt de stedenbouwkundige vergunning geschorst zolang de definitieve milieuvergunning niet afgegeven werd, en omgekeerd. 

De stedenbouwkundige vergunning mag niet geïmplementeerd worden alvorens de eraan vrebonden milieuvergunning afgegeven werd.

De aanvragen tot verlenging van de implementatietermijn van de stedenbouwkundige vergunning of van de milieuvergunning dienen bij de gemachtigde ambtenaar afgegeven te worden.

Opmerking

Het dossier van de aanvraag tot stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning is onvolledig als de bijhorende aanvraag tot stedenbouwkundig attest of stedenbouwkundige vergunning, vereist door de OMV, niet ingediend werd.  Let op, de afgiftetermijn van de stedenbouwkundige vergunning of van het stedenbouwkundige attest begint pas te lopen op de datum van de betekening van het laatste ontvangstbewijs van volledig dossier of van de datum waarop het ontvangstbewijs krachtens het BWRO of de OMV betekend moest worden. 

In het Waalse Gewest geldt een stelsel van unieke beslissing van de bevoegde overheid over een gemengd ontwerp, dat de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds vervangt. Deze toelating heet 'unieke vergunning'. Niet te verwarren met de unieke vergunning in Brussel die naar de vergunningen voor beschermd erfgoed (stedenbouw en erfgoed) verwijst.

08-06-2011 12:15

Document acties