U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Conformiteitscontrole van de werken

Controle van de conformiteit van de werken met de voorschriften

Gemeentelijke en gewestelijke ambtenaren moeten nagaan of de aan de gang zijnde en de uitgevoerde werken overeenstemmen met de afgegeven vergunning.

Ze kunnen al de inlichtingen in verband met deze controle opvragen en ze moeten toegang krijgen tot de bouwplaats als ze zich aandienen in het kader van hun opdracht.

De administratieve overheid kan de werken doen stopzetten, de werf verzegelen en een proces-verbaal van overtreding opstellen als de werken niet stroken met de toegekende vergunning. Het bevel tot stopzetten van de werken dient door de burgemeester of de gemachtigde ambtenaar te worden bevestigd.

Document acties