U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Kunnen de handelingen en werken dadelijk starten?

Kunnen de handelingen en werken dadelijk starten?

NEEN, je dient een bepaalde termijn te respecteren.

1. Voor de vergunningen die vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen (gemeentelijke vergunningen):

  • De gemachtigde ambtenaar (gewest) beschikt over een termijn om zijn toezichthoudende bevoegdheid uit te oefenen.
    Na de ontvangst van de vergunning beschikt de gemachtigde ambtenaar over 20 dagen om na te gaan of de vergunning die de gemeente heeft afgegeven, conform de geldende regelgeving is. Die termijn wordt verlengd tot 30 dagen als het goed waarop de aanvraag betrekking heeft, onder een BBP of een verkavelingsvergunning valt of als de aanvraag werd vrijgesteld van het advies van de gemachtigde ambtenaar.
    De werken mogen pas starten na het verstrijken van deze termijn.
    Als de door de gemeente afgegeven vergunning niet-conform de geldende wetgeving is, schorst de gemachtigde ambtenaar de vergunning. Eventueel volgt na deze schorsing een vernietigingsbesluit van de regering.
    U vindt meer informatie over de schorsings-/vernietigingsprocedure in de artikelen 160 tot 163 van het BWRO.

2. Wat de vergunningen betreft die onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar (gewest) vallen, beschikt het college van burgemeester en schepenen (gemeente) ook over een termijn van 30 dagen om beroep aan te tekenen bij de regering tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dat de vergunning heeft toegekend.

Deze termijn is opschortend. Gedurende deze 30 dagen kan de vergunning dus niet worden uitgevoerd (zij is niet-uitvoerbaar).

Bovendien, als het college van burgemeester en schepenen beslist om in de loop van die termijn beroep aan te tekenen, blijft de vergunning geschorst tot het einde van de administratieve beroepsprocedure (het beroep is opschortend).

U vindt meer informatie over deze beroepsprocedure in de artikelen 170 tot 173/1 en 181 en 182 van het BWRO.

Document acties