U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige vergunning

Wat is een stedenbouwkundige vergunning?

Een stedenbouwkundige vergunning is een toestemming vanwege de administratieve overheid (de gemeente of in bepaalde gevallen het gewest) om handelingen en/of werken uit te voeren, zodat u mag bouwen of renoveren, een gebouw een nieuwe bestemming geven, een hoogstam vellen, het bodemreliëf wijzigen, een verkeersweg aanleggen, een uithangbord plaatsen …

Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO) bepaalt voor welke handelingen en werken een stedenbouwkundige vergunning vereist is.

De vergunning dient vóór de uitvoering van de handelingen of werken te worden aangevraagd en verkregen!

De begunstigde van de vergunning mag dan de vergunde handelingen en/of werken uitvoeren gedurende de hele geldigheidsduur van de stedenbouwkundige vergunning.

De stedenbouwkundige vergunning is 3 jaar geldig (verlenging mogelijk).

Bepaalde vergunningen staan gedurende slechts een beperkte tijd werken toe (bijvoorbeeld: plaatsing van uithangborden, van reclamedragers, van antennes).

Opgelet!

Wie handelingen/werken uitvoert zonder vergunning terwijl die wel vereist is, wie vergunde handelingen/werken start na het verstrijken van de geldigheidstermijn van de vergunning of wie de voorwaarden niet naleeft die in de vergunning werden opgenomen, begaat een overtreding. Naast de verplichting om de situatie administratief in orde te brengen, kan hij een strafmaatregel of een administratieve boete oplopen.

14-01-2011 15:45

Opmerking

Het BWRO schept niet alleen een kader voor de stedenbouwkundige vergunning maar ook voor de afgifte van verkavelingsvergunningen (administratieve toestemming voor de verdeling van een terrein, die onder bepaalde voorwaarden moet worden bekomen alvorens een stedenbouwkundige vergunning aan te vragen) en stedenbouwkundige attesten (document waarmee de bevoegde overheidsdienst aangeeft in hoeverre hij een stedenbouwkundige vergunning zal afgeven voor de overwogen handelingen en werken).  

De aanvragen voor stedenbouwkundige attesten en verkavelingsattesten volgen dezelfde behandelingsprocedure als de stedenbouwkundige vergunningen.

Document acties