U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Wanneer is een stedenbouwkundige vergunning nodig? / Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

Handelingen en werken die een stedenbouwkundige vergunning vereisen

De algemene regel stelt dat voor al de bouw-, afbraak-, renovatie- of  verbouwingswerken, bestemmings- of gebruikswijzigingen van een gebouw vooraf een stedenbouwkundige vergunning nodig is. Een stedenbouwkundige vergunning is dus de regel. De vrijstelling ervan vormt de uitzondering.

Het BWRO bepaalt de handelingen en werken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is (cf. art. 98, § 1, van het BWRO).

 

De gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen kunnen voor bepaalde werken eveneens een stedenbouwkundige vergunning eisen (cf. art. 98, § 3 van het BWRO).

De handelingen en werken die aan een vergunning onderworpen zijn:

 • Bouwen en plaatsen van vaste inrichtingen op een grond;
 • De aanleg of het profiel van een weg wijzigen;
 • Een bestaand bouwwerk verbouwen;
 • Een bouwwerk afbreken;
 • Herbouwen;
 • De bestemming wijzigen van een heel goed of van een deel ervan, zelfs zonder werken;
 • Het gebruik van een goed wijzigen, voor zover deze wijziging voorkomt op een lijst, vastgelegd door de regering;
 • Het aantal woningen in een bestaand bouwwerk wijzigen;
 • Het reliëf van de bodem aanzienlijk wijzigen;
 • Ontbossen;
 • Hoogstammige bomen vellen, verplaatsen of ze onderwerpen aan elke ingreep die hun overleving in het gedrang kan brengen;
 • Het silhouet wijzigen van een boom die ingeschreven is op de bewaarlijst;
 • Ontginnen of de vegetatie wijzigen van elk gebied waarvan de regering de bescherming noodzakelijk acht;
 • Een grond gewoonlijk gebruiken als:
  • opslagplaats voor één of meer voertuigen, schroot, materialen of afval;
  • parkeerplaats van voertuigen, hierin begrepen voertuigen of aanhangwagens voor reclamedoeleinden;
  • standplaats voor een of meer mobiele inrichtingen die bewoond kunnen worden, zoals woonwagens, kampeerwagens, afgedankte voertuigen, tenten.

 

Enkele concrete voorbeelden:

Document acties