Unieke vergunning

Wat wordt bedoeld met ‘unieke’ vergunning?

In het stedenbouwkundige jargon verwijst de ‘unieke’ vergunning naar de stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning met betrekking tot het beschermde erfgoed; m.a.w. naar de vergunningen voor een beschermd goed, een goed dat op de bewaarlijst werd geplaatst of waarvan de procedure voor de bescherming of de plaatsing op de bewaarlijst op dat moment loopt. De unieke vergunning omvat de luiken stedenbouw en erfgoed.

NB: het begrip 'unieke vergunning' zoals het in Brussel wordt gebruikt, mag niet worden verward met 'permis unique' in het Waalse Gewest. In het Waalse Gewest verwijst de 'permis unique' naar de unieke beslissing van de bevoegde overheid over een gemengd ontwerp, en vervangt het de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds.

Specifieke aspecten van de procedure

De gemachtigde ambtenaar – en niet de gemeente – behandelt al de unieke vergunningen en geeft ze af. De gemeente brengt echter wel haar advies uit over het ontwerp. Dat advies is eensluidend voor de eventuele bestemmingswijzigingen.
De KCML brengt over dit type aanvragen een advies uit. Zij kan ook behoudsvoorwaarden opleggen. Wat betreft ingrepen aan een beschermd goed, is het advies eensluidend en dient de gemachtigde ambtenaar er rekening mee te houden.

Document acties