U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning

Na de vergunning

sv's

Mogen de handelingen en werken onmiddellijk van start gaan?

NEEN, je dient een bepaalde termijn te respecteren.

1. Voor de vergunningen die vallen onder de bevoegdheid van het college van burgemeester en schepenen (gemeentelijke vergunningen):

  • De gemachtigde ambtenaar (Gewest) beschikt over een termijn om zijn toezichthoudende bevoegdheid uit te oefenen (art. 157 van het BWRO).
    Na de betekening (verzending) van de vergunning beschikt de gemachtigde ambtenaar over 20 dagen om na te gaan of de vergunning die de gemeente afgeeft, conform de geldende regelgeving en de goede plaatselijke aanleg is.
    De werken mogen pas starten na het verstrijken van deze termijn.
    Als de door de gemeente afgegeven vergunning niet-conform de geldende wetgeving en/of de goede plaatselijke aanleg is, schorst de gemachtigde ambtenaar de vergunning. Eventueel volgt na deze schorsing een vernietigingsbesluit van de regering.
    U vindt meer informatie over de schorsings-/vernietigingsprocedure in de artikelen 161 tot 163 van het BWRO.

 

2. Wat de vergunningen betreft die onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar (Gewest) vallen, beschikt het college van burgemeester en schepenen (gemeente) over een termijn van 30 dagen, te rekenen vanaf de ontvangst van de beslissing, om beroep aan te tekenen bij de regering, tegen de beslissing van het college van burgemeester en schepenen dat de vergunning heeft toegekend (art. 188/1 van het BWRO).

Deze termijn is opschortend. Gedurende deze 30 dagen kan de vergunning dus niet geïmplementeerd worden (ze is niet uitvoerbaar).

Bovendien, als het college van burgemeester en schepenen beslist om in de loop van die termijn beroep aan te tekenen, blijft de vergunning geschorst tot het einde van de administratieve beroepsprocedure (het beroep is opschortend).

Je vindt meer informatie over deze beroepsprocedure in de artikelen 188/1 tot 188/6 van het BWRO.

 

Opmerking

In bepaalde gevallen is het raadzaam om de werken niet te starten voor het einde van de termijnen die voorzien zijn voor een eventueel beroep bij de Raad van State, zijnde 60 dagen na de bekendmaking van de vergunning aan derden. De stedenbouwkundige vergunning wordt best op de toekomstige bouwplaats aangeplakt zodra ze werd afgegeven.

 

Opmerking

In bepaalde gevallen is het raadzaam om de werken niet te starten voor het einde van de termijnen die voorzien zijn voor een eventueel beroep bij de Raad van State, zijnde 60 dagen na de bekendmaking van de vergunning aan derden. De stedenbouwkundige vergunning wordt best op de toekomstige bouwplaats aangeplakt zodra ze werd afgegeven.

Document acties