U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Behandelingstermijn van het dossier

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Behandelingstermijn van het dossier

De termijnen voor de afgifte van de vergunning worden bepaald door het BWRO.

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot afgifte of weigering van de vergunning loopt vanaf de datum van het ontvangstbewijs van volledig dossier. Als er geen ontvangstbewijs werd afgeleverd of als het onvolledige karakter van het dossier niet binnen de 30 dagen na de indiening van het dossier werd meegedeeld, begint de termijn te lopen vanaf dag 31 na ontvangst van de aanvraag.

De termijnen variëren naargelang van de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of feiten waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen wordt.

Voorbeelden:

 • met advies van de gemachtigde ambtenaar (+ 45 dagen),
 • onderwerping aan de speciale regelen van openbaarmaking (= openbaar onderzoek en overlegcommissie) (+ 30 dagen),
 • met raadpleging van instanties (+ 30 dagen),
 • onderwerping aan een effectenrapport (+ 30 dagen),
 • onderwerping aan een effectenstudie,
 • betreft een beschermd goed (+ 30 dagen voor het KCML-advies),
 • speciale regelen van openbaarmaking die deels tijdens de schoolvakanties vallen (+ 10 dagen voor de Paas- of Kerstvakantie en + 45 dagen voor de zomervakantie)
 • ...


TIP

Artikel 12 van het BWRO regelt de berekeningwijze van de verschillende termijnen van het BWRO:

 • De termijnen worden in kalenderdagen geteld.
 • Ze beginnen te lopen de dag na de dag van ontvangst van de akte (tenzij het BWRO nadrukkelijk een andere startdatum voorziet).
 • De vervaldag wordt in de termijn meegeteld (tenzij het een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is: de vervaldag wordt dan verschoven naar de eerstvolgende werkdag).

Document acties