U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Behandelingstermijn van het dossier

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Behandelingstermijn van het dossier

TIP

Artikel 12/1 van het BWRO regelt de berekening van de verschillende BWRO-termijnen:

 • De termijnen worden in kalenderdagen geteld.
 • Ze beginnen te lopen de dag na de dag van ontvangst van de akte (tenzij het BWRO nadrukkelijk een andere startdatum voorziet).
 • De vervaldag wordt in de termijn meegeteld (tenzij het een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is: de vervaldag wordt dan verschoven naar de eerstvolgende werkdag).

 

De termijnen voor de afgifte van de vergunning worden bepaald door het BWRO.

 

De termijn voor de bekendmaking van de uiteindelijke beslissing tot aflevering of weigering van de vergunning loopt vanaf de verzending van het ontvangstbewijs van het volledige dossier.

Als er geen ontvangstbewijs afgegeven werd of als het onvolledige karakter van het dossier niet binnen de 45 dagen na de indiening van het dossier meegedeeld werd, begint de termijn te lopen vanaf dag 46 na ontvangst van de aanvraag.

De termijnen variëren naargelang de aanvraag, in functie van de verschillende onderzoeksdaden of acties waaraan de vergunningsaanvraag onderworpen is.

 

Bijvoorbeeld:

Voor het college van burgemeester en schepenen:

 • zonder tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar of speciale regelen van openbaarmaking: 75 dagen
 • met tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar of speciale regelen van openbaarmaking: 90 dagen
 • met tussenkomst van de gemachtigde ambtenaar en speciale regelen van openbaarmaking: 160 dagen;
 • als de termijn tijdens de zomervakantie verstrijkt: + 30 dagen;
 • uitstel van de speciale regelen van openbaarmaking als gevolg van de zomervakantie: + 30 dagen.

 

Voor de gemachtigde ambtenaar:

 • zonder speciale regelen van openbaarmaking: 75 dagen;
 • met speciale regelen van openbaarmaking: 160 dagen;
 • met effectenstudie: 450 dagen;
 • als de termijn tijdens de zomervakantie verstrijkt: + 30 dagen;
 • uitstel van de speciale regelen van openbaarmaking als gevolg van de zomervakantie: + 30 dagen.

Document acties