U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Wie geeft de vergunning af?

Wie geeft de vergunning af?

Principe

De gemeenten (college van burgemeester en schepenen) zijn bevoegd voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunning.

Uitzonderingen

De gemachtigde ambtenaar geeft de vergunning af:

 

Bovendien wordt de gemachtigde ambtenaar automatisch bevoegd om een stedenbouwkundige vergunning af te geven in plaats van het college van burgemeester en schepenen wanneer het college geen beslissing heeft genomen binnen de termijn die wordt opgelegd door het BWRO.

Beroep

In geval van administratief beroep worden de vergunningen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering afgegeven.

Opgelet

Het besluit met betrekking tot de handelingen en werken van openbaar nut werd door de regering gewijzigd op 6 oktober 2011 om de "schoolvoorzieningen" toe te voegen aan de lijst van handelingen en werken die onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen.

Daarna heeft een ministeriële omzendbrief (gemeenschappelijk voor urban.brussels en Leefmilieu Brussel) dit begrip toegelicht. In het kader van dat besluit dient onder "schoolvoorzieningen" te worden verstaan de instellingen met kleuter-, lager en/of secundair onderwijs, met inbegrip van het bijzonder onderwijs.

21-11-2011 10:20

Document acties