U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Wie geeft de vergunning af?

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Wie geeft de vergunning af?

Algemene regel

Volgens de algemene regel zijn de gemeenten (college van burgemeester en schepenen) bevoegd voor de afgifte van de stedenbouwkundige vergunningen.

In bepaalde gevallen

In bepaalde specifieke gevallen levert de gemachtigde ambtenaar ze af:


NB: de gemachtigde ambtenaar kan er in geval van aanhangigmaking ook toe gebracht worden om de vergunning af te geven die tot de bevoegdheid van de gemeente behoort.

Bij administratief beroep

In het geval van een administratief beroep worden de vergunningen door de Brusselse regering afgegeven.

Opgelet

Het besluit met betrekking tot de werken van openbaar nut werd door de Regering gewijzigd op 6 oktober 2011 om de "schoolvoorzieningen" toe te voegen aan de lijst van de werken die onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar vallen.

Daarna heeft een ministeriële omzendbrief (gemeenschappelijk voor de Gewestelijke overheidsdienst Brussel Stedenbouw en Erfgoed (urban.brussels) en het BIM) dit begrip toegelicht. In het kader van deze besluiten dient onder 'schoolvoorzieningen' te worden verstaan de instellingen met kleuter-, lager en/of secundair onderwijs, met inbegrip van het bijzonder onderwijs.

21-11-2011 10:20

Document acties