U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Vergunning wijzigen

De afgegeven vergunning wijzigen?

(de wijzigingsvergunning)

Om verwarring te voorkomen dient u bij de indiening van een aanvraag duidelijk te vermelden dat het de aanvraag van een wijzigende vergunning betreft.

Voor meer info over de wijzigende vergunning kunt u terecht bij de dienst Stedenbouw van uw gemeente.

Na de afgifte van de vergunning kan de vergunninghouder om een of andere reden zijn stedenbouwkundige vergunning willen wijzigen. In deze hypothese kan hij een aanvraag tot wijzigingsvergunning indienen.

Het betreft een tweede vergunning die aan de oorspronkelijke vergunning wordt toegevoegd en er bepaalde wijzigingen aan toevoegt. Deze nieuwe vergunning komt in de plaats van de passages die zij wijzigt in de oorspronkelijke vergunning.

Het BWRO bepaalt een reeks voorwaarden voor een wijzigende vergunning. Essentiële voorwaarden: de vergunning mag niet helemaal uitgevoerd zijn en de wijzigingen mogen enkel betrekking hebben op kleine, nog niet uitgevoerde werken.

In principe volgt de aanvraag tot wijzigende vergunning een kortere procedure (bv. als het voorwerp beperkt is, zullen speciale regelen van openbaarmaking vermoedelijk niet nodig zijn) en ook het in te dienen dossier zal beperkter zijn.

Zodra de wijzigende vergunning wordt toegekend, wordt zij in de oorspronkelijke vergunning opgenomen. De geldigheidstermijn van de wijzigende vergunning is dezelfde als die van de oorspronkelijke vergunning.

Document acties