U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Na de vergunning / Vergunning wijzigen

Kan de afgegeven vergunning gewijzigd worden?

Na de afgifte van de vergunning zou het kunnen dat de vergunninghouder om een of andere reden zijn project wenst te wijzigen. In dat geval kan hij een aanvraag tot wijzigingsvergunning indienen.

In artikel 102/1 van het BWRO worden de voorwaarden opgelijst waaraan dient te worden voldaan om een wijzigingsvergunning aan te vragen.

  • Zo mogen de gevraagde wijzigingen geen betrekking hebben op reeds door de vergunning toegestane handelingen en werken (mocht dat het geval zijn, moet er een regularisatie van een inbreuk worden aangevraagd).
  • De vergunning waarvoor een wijziging wordt gevraagd, moet definitief zijn (dat wil zeggen dat de vergunning niet meer kan worden gewijzigd in het kader van een administratief beroep).

 

De aanvraag tot wijzigingsvergunning moet worden ingediend bij de overheid die de vergunning heeft afgegeven die men wenst te wijzigen, behalve in de onderstaande gevallen:

  • Wanneer het college van burgemeester en schepenen de te wijzigen vergunning heeft afgegeven, maar de wijzigingen ervoor zorgen dat het project onder de bevoegdheid van de gemachtigde ambtenaar valt (zie artikel 123/2 van het BWRO), moet de aanvraag tot wijzigingsvergunning bij de gemachtigde ambtenaar worden ingediend.
  • Wanneer de regering de te wijzigen vergunning na beroep heeft afgegeven, moet de aanvraag tot wijzigingsvergunning bij de gemachtigde ambtenaar worden ingediend.

Specifiek voor de wijzigingsvergunning:

  • De overheid die bevoegd is om de wijzigingsvergunning af te geven, mag de delen van de oorspronkelijke vergunning, die geen deel uitmaken van de wijzigingsaanvraag, niet wijzigen.
  • De wijzigingsvergunning heeft geen gevolgen voor de vervaltermijnen van de gewijzigde vergunning. De uitvoering van het project moet steeds aanvangen binnen de termijn die werd berekend op basis van de datum waarop de oorspronkelijke vergunning werd ontvangen. 


Praktische aspecten:

Om verwarring te voorkomen, dient bij de indiending van een aanvraag duidelijk te worden vermeld dat het om een aanvraag tot wijzigingsvergunning gaat. In kader V van het formulier voor de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning kan een vak worden aangekruist om het type aanvraag kenbaar te maken. 

Document acties