Unieke vergunning

Wat wordt verstaan onder een 'unieke' vergunning?

In het stedenbouwkundige jargon verwijst 'unieke' vergunning naar de stedenbouwkundige vergunning of de verkavelingsvergunning voor beschermd erfgoed, m.a.w. naar de vergunningen voor een beschermd goed, een goed dat op de bewaarlijst werd geplaatst of waarvan de procedure voor de bescherming of de plaatsing op de bewaarlijst op dat moment loopt.

De unieke vergunning omvat de luiken stedenbouw en een luik erfgoed.

NB: het begrip 'unieke vergunning' zoals het in Brussel wordt gebruikt, mag niet worden verward met 'permis unique' in het Waalse Gewest. In het Waalse Gewest verwijst de 'permis unique' naar de unieke beslissing van de bevoegde overheid over een gemengd ontwerp, en vervangt ze de milieuvergunning enerzijds en de stedenbouwkundige vergunning anderzijds.

Specifieke kenmerken van de procedure

Alle unieke vergunningen worden behandeld en afgegeven door de gemachtigde ambtenaar Erfgoed (het Gewest), en niet door de gemeente.
De KCML brengt advies over dit type aanvragen uit. Zij kan eventueel behoudsvoorwaarden opleggen.

Wat betreft ingrepen aan een beschermd goed, is het advies conform en dient de gemachtigde ambtenaar er rekening mee te houden.

Document acties