U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Wie kan een vergunningsaanvraag indienen?

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Wie kan een vergunningsaanvraag indienen?

Principe: om het even wie kan een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning indienen (de stedenbouwkundige vergunning is immers gekoppeld aan het vastgoed en niet aan de persoon van de aanvrager).  

Nuancering: de aanvrage moet echter in staat zijn om de afgegeven vergunning uit te voeren.

De vergunningsaanvraag dient dus niet noodzakelijk van de eigenaar van het goed of het terrein te komen. Als de aanvrager verschillend is van de eigenaar, dient hij bij zijn vergunningsaanvraag echter het document te voegen waaruit blijkt dat hij de eigenaar heeft ingelicht over zijn plannen om een vergunningsaanvraag voor zijn goed in te dienen.

Tip

Een architect die volgens de regels werd gemandateerd kan voor zijn cliënt een vergunningsaanvraag indienen.

Document acties