U bent hier: Home / De spelregels / De strategische plannen

De strategische plannen

Zij bevatten de strategieën, die variëren naargelang de doelstellingen.  Hun basisoriënteringen vormen de fundamentele principes van ruimtelijke ordening.

Ze hebben geen kracht van wet. Hun naleving en uitwerking berusten op het beleid, dat trouwens aan de basis ervan ligt.

Het Gewestelijk Ontwikkelingsplan (GewOP) dekt het volledige grondgebied van het gewest,

De Gemeentelijke Ontwikkelingsplannen (GemOP's) dekken het hele gemeentelijke grondgebied,

Het Richtplan, ontworpen in het kader van het GewOP van 2002, is de ontwikkelingstool voor de strategische gebieden van gewestelijk belang: ZIR's (gebieden van gewestelijk belang, vastgelegd in het GBP), hefboomgebieden (vastgelegd in het GewOP) en PGB's (perimeters van gewestelijk belang).

Het Kanaalplan is een masterplan dat de ontwikkelingsprincipes van de Kanaalzone vastlegt.

Het ontwerpend onderzoek van de reconversie van de gevangenissen van Sint-Gillis en Vorst loopt.

De hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel, opgericht bij de bijzondere wet van 4 april 2012, heeft als doel om de samenwerking tussen de drie gewesten op het hoofdstedelijke gebied actief te promoten. Het interministeriële akkoord voor Ruimtelijke Ordening, ondertekend op 26 november 2012,  richt als eerste stap een intergewestelijk informatieforum op. Dit moet de samenwerking tussen de drie gewesten opstarten, voor de ontwikkeling van gemeenschappelijk strategische krachtlijnen en van ontwerptools voor de inrichting van het hoofdstedelijke grondgebied in ruime zin (mobiliteit en milieu inbegrepen).

Document acties