U bent hier: Home / Stedenbouwkundige inlichtingen

Stedenbouwkundige inlichtingen

De stedenbouwkundige inlichtingen via electronische weg

Indiening

Sinds 15 januari 2024 is het mogelijk om stedenbouwkundige informatieaanvragen elektronisch in te dienen.

Via het platform "IRISbox", de elektronische one-stop shop voor de Brusselse gewestelijke administraties, is het voortaan mogelijk om de aanvragen voor stedenbouwkundige inlichtingen online en volledig digitaal in te dienen, te vervolledigen en op te volgen bij de volgende zeven gemeentebesturen:

 • Oudergem
 • Sint-Agatha-Berchem
 • Etterbeek
 • Elsene
 • Sint-Jans-Molenbeek
 • Schaarbeek
 • Ukkel

De andere twaalf gemeenten van het Gewest volgen later in 2024.

 

Het online aanvraagformulier gebruiken

Aansluiten

Om toegang te krijgen tot het online aanvraagformulier voor stedenbouwkundige inlichtingen, moet u inloggen met uw elektronische identiteitskaart (kaartlezer en eID PIN) of met Itsme (smartphone/tablet/PC en uw Itsme PIN).

Vereiste documenten

U wordt gevraagd een reeks informatie en documenten te verstrekken die in bepaalde gevallen verplicht zijn:

 

- Betalingsbewijs dossierkosten

Stedenbouwkundige inlichtingen wordt verstrekt tegen betaling van een vergoeding per aanvraag en per kadastraal perceel.

Klik hier om de tarieven voor aanvraagkosten te raadplegen.

Als bewijs van betaling geldt: kopie van bankafschrift of screenshot van bankoverschrijving.

In alle gevallen moet het rekeningnummer van de opdrachtgever duidelijk zichtbaar zijn en moet de mededeling bij de betaling ten minste de volgende informatie bevatten:

SI - [ adres van het goed ]

 

- Informatie over de eigendomstitel van het onroerend goed*.

U moet een document overleggen dat de eigendom van het onroerend goed aantoont. Dit is meestal de eigendomstitel, maar een uittreksel uit de kadastrale legger of een notariële akte kan ook aanvaardbaar zijn.

 

-Afschrift van het mandaat *

Een afschrift van het mandaat moet verstrekt worden als de aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen worden ingediend door een derde in plaats van de eigenaar van het onroerend goed of de houder van een zakelijk recht op het goed.

Het mandaat moet ondertekend zijn door de eigenaar van het onroerend goed of door de officiële vertegenwoordiger van het bedrijf dat eigenaar is van het onroerend goed.

Als de aanvraag wordt ingediend door u als advocaat of een notaris, is een kopie van het mandaat niet nodig. U moet echter wel een bewijs van uw status als advocaat of notaris voorleggen.

 

- De fotoreportage

De foto's die je aanlevert moeten recent zijn, d.w.z. genomen tijdens het lopende jaar. De foto's moeten representatief zijn en een foto van de voorgevel, een foto van de achtergevel en een foto van het dak van het goed bevatten, gezien vanaf de straat of openbare ruimte.

Het fotoverslag is een praktische aanvulling op de letterlijke beschrijving van het gebouw. De fotoreportage wordt sterk aanbevolen zodat je de situatie van het pand volledig kunt begrijpen. Het helpt ervoor te zorgen dat je aanvraag als volledig wordt beschouwd.

 

- De schets of het plan

De schets of het plan moet de werkelijke situatie van het goed perfect weergeven. Je moet laten zien hoe uw pand is ingedeeld ten opzichte van andere panden. Zorg ervoor dat u aangeeft hoe de indeling van de verschillende eenheden en/of de verschillende kamers in elke eenheid eruitzien. Zorg er ook voor dat de nummering van de verdiepingen in de schetsen of plannen overeenkomt met de definitie van de verdiepingen in de beknopte beschrijving van het formulier.

Schetsen of plannen worden sterk aanbevolen omdat ze u helpen de indeling van uw pand te analyseren en te begrijpen. Ze helpen ervoor te zorgen dat uw aanvraag als volledig wordt beschouwd.

 

- Uittreksel uit de kadastrale legger (sterk aanbevolen)

Het kadastraal uittreksel is een overzicht met de basisgegevens van een eigendom uit het kadaster op een bepaalde datum. Het doel van het uittreksel is om te laten zien wie op een bepaalde datum in het kadaster geregistreerd staat als eigenaar van een bepaald eigendom.

Een uittreksel uit de kadastrale legger, waarop de omliggende gebouwen binnen een straal van 50 meter van elke grens van het eigendom staan, kan waar nodig worden gebruikt als bewijs van eigendom.

 

- Uittreksel uit de kadastrale percelenplan

Met de CadGIS-toepassing kan het digitale kadastrale percelenplan gratis online worden geraadpleegd en kan een uittreksel van het plan worden afgedrukt. Het kastrale percelenplan moet de omliggende gebouwen tonen binnen een straal van 50 meter van elke grens van het eigendom.

 

 

- Andere relevante documenten

U kan andere documenten indienen als u denkt dat deze relevant zijn voor de verwerking van uw aanvraag voor stedenbouwkundige inlichtingen.

 

Aanvullende informatie

Raadpleeg de website van uw gemeente voor meer informatie over de stedenbouwkundige inlichtingen.

Websites van de diensten Stedenbouw die de elektronische procedure al aanvaarden:

Gemeente

Afdeling Stedenbouw

N° bankrekening

Tarief

Oudergem

Stedenbouw Oudergem

BE05 0910 0013 0775

 98,40 €

Sint-Agatha-Berchem

Stedenbouw Sint-Agatha-Berchem

BE19 3101 7840 4712

 98,40 €

Etterbeek

Stedenbouw Etterbeek

BE54 0910 0014 2697

 98,40 €

Elsene

Stedenbouw Elsene

BE66 0960 1237 9443

 98,40 €

Molenbeek-Sint-Jan

Stedenbouw Molenbeek

BE41 0013 8879 8510

 98,40 €

Schaarbeek

Stedenbouw Schaarbeek

BE06 0961 2578 0022

 98,40 €

Ukkel

Stedenbouw Ukkel

BE65 0013 9514 1296

 98,40 €

 

Pagina van de afdeling Stedenbouw

Pagina van de Stedenbouwkundige Inlichtingen

Stedenbouw Oudergem

SI Oudergem

Stedenbouw Sint-Agatha-Berchem

SI Sint-Agatha-Berchem

Stedenbouw Etterbeek

SI Etterbeek

Stedenbouw Elsene

SI Ixelles

Stedenbouw Molenbeek

SI Molenbeek

Stedenbouw Schaarbeek

SI Schaarbeek

Stedenbouw Ukkel

SI Ukkel

 

Websites van de diensten Stedenbouw van de 12 andere gemeenten :

Gemeente

Afdeling Stedenbouw

Inlichtingen over de SI

Anderlecht

Stedenbouw Anderlecht

Stedenbouwkundige Inlichtingen Anderlecht

Ville de Bruxelles

Stedenbouw Stad Brussel

Stedenbouwkundige Inlichtingen Stad Brussel

Evere

Stedenbouw Evere

Stedenbouwkundige Inlichtingen Evere

Vorst

Stedenbouw Vorst

Stedenboukundige Inlichtingen Vorst

Ganshoren

Stedenbouw Ganshoren

Stedenbouw Ganshoren

Jette

Stedenbouw Jette

Stedenbouwkundige Inlichtingen Jette

Koekelberg

Stedenbouw Koekelberg

Stedenbouwkundige Inlichtingen Koekelberg

Saint-Gillis

Stedenbouw Sint-Gillis

Stedenbouwkundige Inlichtingen Sint-Gillis

Sint-Joost-ten-Node

Stedenbouw Sint-Joost-ten-Node

Stedenbouwkundige Inlichtingen Sint-Joost-ten-Node

Watermael-Boitsfort

Stedenbouw Watermaal-Bosvoorde

Stedenbouwkundige Inlichtingen Watermaal-Bosvoorde

Woluwe-Saint-Lambert

Stedenbouw Sint-Lambrechts-Woluwe

Stedenbouwkundige Inlichten Sint-Lambrechts-Woluwe

Woluwe-Saint-Pierre

Stedenbouw Sint-Pieters-Woluwe

Stedenbouwkundige Inlichtingen Sint-Pieters-Woluwe

 

Verwijzingen naar het wettelijk kader

Verplicht wettelijk kader van de Stedenbouwkundige Inlichingen

Iedereen die (voor eigen rekening of als tussenpersoon) een goed koopt of te huur aanbiedt (langer dan 9 jaar) moet in de betreffende advertentie de stedenbouwkundige situatie van het goed vermelden, evenals alle informatie die is vastgelegd in het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening (BWRO).

Deze informatie wordt verstrekt in de stedenbouwkundige inlichtingen, een officieel document opgesteld door de gemeente. Het doel van dit document is om toekomstige eigenaars of huurders te informeren over de meest recente en meest precieze stedenbouwkundige bestemming van het onroerend goed en de gewestelijke of gemeentelijke regelgeving die erop van toepassing is.

 

Wettelijk kader

Meer informatie over het wettelijk kader voor het aanvragen van stedenbouwkundige inlichtingen vindt u op de volgende pagina's:

 

- Het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening, beter bekend als BWRO, die de wettelijke basis vormt voor de ruimtelijke ordening in Brussel.

BWRO

- Decreet van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de stedenbouwkundige informatie BBHR van 28 maart 2018 gepubliceerd op 23 april 2018

Meer informatie over het wettelijke kader voor communicatie via elektronische middelen vindt u op de volgende pagina's:

- Ordonnantie van 13 februari 2014 betreffende de communicatie langs elektronische weg in het kader van de betrekkingen met de overheden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Ordonnantie van 13 februari 2014

Ordonnantie van 13 februari 2014 (Belgisch Staatsblad)

 

 

Nuttige informatie en begeleiding

Flexibel online invullen

Wanneer u uw aanvraag vervolledigt, kunt u deze op elk gewenst moment opslaan en er later op terugkomen. U kunt uw aanvraag nadien weer oppakken waar u bent gestopt en deze op uw eigen tempo verder voltooien.

U wordt door instructies of tooltips door de verschillende fasen van uw aanvraag geleid.

 

Formulier met invulregels

Op het online formulier wordt u gevraagd een reeks gegevens en documenten in te vullen. Verplichte informatie en documenten zijn gemarkeerd met een sterretje *. Als u de gevraagde informatie of documenten niet verstrekt, kan u uw aanvraag niet indienen.

Afhankelijk van de context en de keuzes die op het scherm worden gemaakt, kan het formulier bepaalde documenten verplicht stellen.

De stedenbouwkundige inlichtingen worden alleen verstrekt aan de eigenaar of de houder van een zakelijk recht op het onroerend goed, of aan een door hem of haar aangewezen persoon (notaris, makelaar, architect, advocaat, familielid, etc.).

Stedenbouwkundige inlichtingen wordt verstrekt tegen betaling van een vergoeding per aanvraag, per kadastraal perceel.

 

Beperkingen en limieten

 • Aanvragen die betrekking hebben op panden die op meerdere percelen liggen, kunnen nog niet volledig digitaal worden verwerkt. Als dit op u van toepassing is, dient u uw aanvraag via de klassieke procedure in bij de betreffende gemeente. Zie de tabel met de stedenbouwdiensten per gemeente.
 • Stedenbouwkundige inlichtingen worden binnen dertig dagen na ontvangst van een volledige aanvraag verstrekt. Het systeem bevestigt en meldt dat de aanvraag compleet is. U kunt de statuswijziging zien in het gedeelte 'Uw aanvragen'.
 • Het gedeelte 'Beknopte Beschrijving' bindt de gemeente op geen enkele manier, omdat ze niet betrokken is bij het opstellen ervan.
 • De documenten die door het systeem worden geaccepteerd zijn bestanden in pdf-, jpg-, png- en jpeg-formaat.
 • De maximale grootte van bestandsnamen is 255 tekens.
 • De maximale grootte per bestand is 20 MB.
 • De totale grootte van de bestanden mag niet groter zijn dan 100 MB.
 • Het maximum aantal bestanden per documentcategorie is 5.
 • Hetzelfde document kan niet twee keer worden geüpload.

 

Uw suggesties ...

Uw advies en feedback zijn belangrijk voor ons. Aarzel dus niet om onze vragenlijst in te vullen: klik hier.

Document acties