U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Andere vergunningen en attesten / Verkavelingsvergunningen

Verkavelingsvergunningen

Panorama3

Verkavelen betekent een goed verdelen in een of meerdere loten om minstens een ervan te 'verkopen' met de bedoeling er een woning op te bouwen.

Verkavelingsvergunningen omvatten onder meer:

  • de gedetailleerde bestemming van de diverse gebieden, op de schaal van de percelen, en de voorschriften die daarbij gelden;
  • de voorschriften voor de inplanting en het volume van de bouwwerken (minimale insprong ten opzichte van de buren, enz.) ;
  • de voorschriften inzake de vormgeving van de bouwwerken en hun onmiddellijke omgeving (materialen, kleuren ...);
  • de afmetingen en de oppervlakte (bij benadering) van de verschillende kavels.


De verkavelingsvergunningen kunnen gewijzigd worden. De aanvragen tot wijziging gebeuren bij de gemeente waar de kavel is gelegen. Om ieders recht te vrijwaren, moet de aanvrager per aangetekend schrijven een eensluidende kopie van de aanvraag tot wijziging sturen naar alle eigenaars die de aanvraag niet mee ondertekend hebben. Als de eigenaars van meer dan een vierde van de kavels zich tegen de wijziging verzetten, dient de overheid deze te weigeren.

U kunt de verkavelingsvergunningen inkijken op de stedenbouwkundige dienst van de gemeente.

Opmerking

Verkavelingsvergunningen hebben een verordenende waarde. De aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning moeten ze dus naleven.

Niettemin zijn, net als voor de bijzondere bestemmingsplannen, afwijkingen mogelijk, uitgezonderd van de bestemmingsbepalingen.

Document acties