U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Bouwmisdrijven

Bouwmisdrijven

Bouwmisdrijven

Jaarlijks worden ongeveer 350/400 vaststellingen van een misdrijf opgemaakt door de 19 gemeenten en door het Gewest.

De stedenbouwkundige en erfgoedkundige misdrijven hebben hoofdzakelijk te maken met handelingen en werken die werden uitgevoerd zonder vergunning, zonder naleving van de afgegeven vergunning of na het verstrijken van de geldigheidsduur van de toegekende vergunning.

De voornaamste misdrijven hebben betrekking op:

  • bestemmings- of gebruikswijzigingen ;
  • uitbreidingswerken aan een gebouw ;
  • de opsplitsing van een pand in verschillende wooneenheden ;
  • de inrichting van achteruitbouwzones als parking.

De misdrijven vormen het voorwerp van een proces-verbaal dat aan het Parket overgemaakt wordt. Het Parket kan het volgende eisen:

  • het herstel van de plaats in haar oorspronkelijke staat ;
  • de uitvoering van aanpassingswerken ;
  • de veroordeling tot betaling van een meerwaarde, die het goed ten gevolge van de werken in overtreding verworven heeft.

Er kan een financiële transactie voorgesteld worden naar aanleiding van de beëindiging van de overtreding, om de strafvordering te doen vervallen.

Het Parket kan de auteur van de overtreding vervolgen of afstand doen te voordele van een gewestelijk sanctionerend ambtenaar.

Laatstgenoemde behandelt de dossiers die door de gemeentelijke en gewestelijke controleurs opgesteld zijn en onderzoekt de verweermiddelen van de overtreders. Hij kan administratieve boetes opleggen en conformerende maatregelen bevelen die een einde moeten maken aan de overtreding. 

De vergunningen die afgegeven worden om een einde te maken aan een stedenbouwkundige overtreding, kunnen niet vervallen en kunnen niet verlengd worden. Daarnaast leggen ze ook de uitvoeringstermijnen van de werkzaamheden vast.

Om deze procedure toe te passen, steunt de sanctionerende ambtenaar op een administratieve structuur binnen BSE, de Inspectie en Administratieve Sanctie (IAS).

Informatie

  • Inspectie en Administratieve Sancties (IAS)
  • Tel.: 02 432 84 34 
  • e-mail: isa-ias@urban.brussels
 

Document acties