U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / Andere vergunningen en attesten / Stedenbouwkundig attest

Het stedenbouwkundig attest

Wat is een stedenbouwkundig attest ?

Het stedenbouwkundig attest is een document dat kan worden aangevraagd voorafgaand aan de aanvraag tot stedenbouwkundige of verkavelingsvergunning.

Wat is het nut van zo'n attest ?

Het stedenbouwkundig attest geeft aan in welke mate en, indien van toepassing, onder welke voorwaarden een project kan worden toegelaten. De autoriteit die bevoegd is om een stedenbouwkundige vergunning af te geven, verleent advies over de haalbaarheid van het project.

Indien de vergunningsaanvraag die wordt ingediend na het verkrijgen van het attest in overeenstemming is met dat attest zal de aanvraag bovendien in principe worden vrijgesteld van de speciale regelen van openbaarmaking die al werden georganiseerd in het kader van het onderzoek van de aanvraag voor het attest (art. 205, § 1, van het BWRO). Er is ook een mechanisme voorzien om af te zien van een nieuwe effectenbeoordeling (art. 205, § 2).

Welke procedure moet men volgen ?

De procedure om een stedenbouwkundig attest te verkrijgen is identiek aan die van de vergunningen (art. 200 van het BWRO). De inhoud van het dossier is evenwel minder gedetailleerd.
De afgegeven stedenbouwkundige attesten blijven gedurende maximaal twee jaar geldig, zonder mogelijkheid tot verlenging.

 

Opmerking

De aflevering van een attest stelt de aanvrager niet vrij van de verplichting een vergunning te bekomen. Die vergunning is vereist voor de uitvoering van de handelingen en werken waarop het stedenbouwkundig attest betrekking heeft.

Document acties