U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen / Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) / 4. ANNULATIES DOOR DE RAAD VAN STATE

4. ANNULATIES DOOR DE RAAD VAN STATE

Na de publicatie van het GBP op 3 mei 2001 hebben de bestemmingen van meerdere percelen het voorwerp uitgemaakt van een beroep tot nietigverklaring bij de Raad van State. Naar aanleiding van deze beroepen werden de bestemmingen van bepaalde percelen geannuleerd. Om de situatie te verhelpen heeft de regering het besluit van 22/11/2010 goedgekeurd (gepubliceerd op 28/01/2011) waarbij de kaart met de bestemmingen van het gewestelijk bestemmingsplan wordt aangenomen voor de percelen waarvan de bestemming geannuleerd werd.

Besluiten:

Document acties