U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen / Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)

Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP)

Plan

Het gewestelijk bestemmingsplan werd door de regering aangenomen op 03/05/2001. Sinds zijn aanneming werd het GBP twee maal gewijzigd en werden meerdere errata ingevoegd.

Al de GBP-bepalingen hebben bindende kracht en verordenende waarde.

In de hiërarchie van de verordenende plannen staat het GBP bovenaan. Elke stedenbouwkundige vergunning dient ermee conform te zijn.

Het GBP kan eisen dat bepaalde stedenbouwkundige verordeningen worden onderworpen aan speciale regelen van openbaarmaking of aan het advies van de overlegcommissie.

Het GBP omvat kaarten (grafische voorschriften) en een bundel met voorschriften (wettelijke schriftelijke voorschriften - gecoördineerde versie).

Bij een vergunningsaanvraag is de voornaamste kaart die met de bodembestemming (Officieuze kaart met de gecoördineerde bestemmingen - Officieuze kaart met de gecoördineerde bestemmingen, met duidelijke vermelding van de wijzigingen): ze verdeelt het grondgebied in gebieden in functie van hun bestemming. Elk gebied werd ingekleurd: woongebieden geel, gebieden met gemengd karakter (woonfunctie + andere functies) oranje of bruin, activiteitengebieden: de voorzieningen lichtblauw en de kantoren paarsblauw.

Nuttige documenten:

Nuttige links:

Waarschuwing

De kaarten en voorschriften van het GBP die op de site geraadpleegd kunnen worden zijn louter richtinggevend. Enkel de in het Belgisch Staatsblad gepubliceerde kaarten hebben bindende kracht en verordenende waarde.

Document acties