U bent hier: Home / Stedenbouwkundige vergunning / De vergunningsaanvraag / Onderzoeksprocedure van het dossier

Openbare onderzoeken en overlegcommissies

Sociale media

Onderzoeksprocedure van het dossier

Hoe verloopt de onderzoeksprocedure van de vergunningsaanvraag?

Of de aanvraag wordt behandeld door de gemeente of door de gemachtigde ambtenaar (Gewest), de procedure kan in vier grote fases verdeeld worden:

1e fase: indiening van het dossier

De aanvrager dient zijn dossier voor de vergunningsaanvraag in bij de gemeente of bij de gemachtigde ambtenaar, naargelang van de bepalingen in het BWRO. Als hij het ter plaatse indient, ontvangt hij onmiddellijk een indieningsbewijs.

2e fase: controle van de volledigheid van het dossier: ontvangstbewijs van volledig of onvolledig dossier

Binnen de 45 dagen na de ontvangst van de aanvraag verstuurt de vergunningverlenende overheid:

 • Als het dossier volledig is: een ontvangstbewijs
 • Als het dossier onvolledig is: een attest van ontvangst van onvolledig dossier met de lijst van de ontbrekende documenten en/of inlichtingen
 • In deze fase wordt het verdere verloop van het dossier bepaald:
  • Nieuwe controle van het statuut van de aanvrager en van de aanvraag (vergunningverlenende overheid)
  • Bepaling van de planologische en de regelgevende context van de aanvraag (GBP, BBP, VV, GemSV, ...)
  • Vastlegging van de bestuurlijke procedure van het dossier (type aanvraag):
   • Toepassing van 'beperkte omvang'?
   • Unieke (stedenbouw - erfgoed) vergunning?
   • Gemengd project (stedenbouw - milieu)?
   • Zijn er afwijkingen?
   • Speciale regelen van openbaarmaking?
   • Raadpleging van instanties?
   • Enz.
 • Bekendmaking van de procedure aan de aanvrager van de vergunning.

3e fase: behandeling van de aanvraag

Tijdens deze fase doorloopt het dossier de verschillende onderzoeksdaden.

Bijvoorbeeld: openbaar onderzoek, overlegcommissie, raadpleging van instanties (advies KCML, Brussel Mobiliteit, MIVB, NMBS, ...), het advies van de gemachtigde ambtenaar, het advies van de gemeente als de aanvraag onder gewestelijke bevoegdheid valt, de effectenstudie, ...

4e fase: toekenning of weigering van de vergunning

De eindbeslissing van de vergunningverlenende overheid tot toekenning of weigering van de vergunning

Document acties