Afkortingen GewOP

B - C - E - F - G - H - I - M - N - O - P - R - S - T - U - V

-B-


BAU : Business-as-usual scenario
BBP : Bijzonder bestemmingsplan
BBP : Bruto binnenlands product
BDBH : Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel
BEW : Bestuur Economie en Werkgelegenheid
BGDA : Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling
BGHM : Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij
BHG : Brussels Hoofdstedelijk Gewest
BIM : Brussels Instituut voor Milieubeheer
BIPT : Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie
BITC : Brussel Internationaal - Toerisme en Congressen
BITC : Brussels Info Traffic Center
BIWD : Brusselse Intercommunale voor Waterdistributie
BIWM : Brusselse Intercommunale Watermaatschappij
BNCTO : Brussels Nederlandstalig Comité voor Tewerkstelling en Opleiding
BPB : Bestuur Plaatselijke Besturen
BROH : Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting
BRUSTART : (Financiële partner en coach van jonge KMO's - GIMB)
BSO: Brussel Stedelijke Ontwikkeling (ex-BROH)
BUV : Bestuur Uitrusting en Vervoer

-C-

CFEE : De "Commission consultative en matière de formation, d'emploi et d'enseignement"
CGVS : Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen

-E-

EU : Europese Unie
ESDP : European Spatial Development Perspective (in nl "ontwikkelingsplan voor de communautaire Ruimte")

-F-

FBIE : Fonds budgétaire interdépartemental de promotion de l'emploi
FUNDP : Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix

-G-

GAN : Gewestelijk Agentschap voor Netheid
GBP : Gewestelijk Bestemmingsplan
GemOP : Gemeentelijk ontwikkelingsplan
GemSV : Gemeentelijke Stedenbouwkundige Verordening
GEN : Gewestelijk expresnet
GESCO : Gesubsidieerde contractueel
GewOP : Gewestelijk Ontwikkelingsplan
GFP : Gewestelijke Fietspaden
GGB : Gebieden van gewestelijk belang
GIMB : Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel
GOC : Gewestelijke Ontwikkelingscommissie
GOMB : Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels
Hoofdstedelijk Gewest
GSSO : Gewestelijk Secretariaat voor Stedelijke Ontwikkeling
GSV : Gewestelijke Stedenbouwkundige Verordening

-H-

HORECA : Hotel, restaurant en café

-I-

ICT : Informatie & Telecommunicatie Technologiën
IFPME :"Institut de formation permanente pour les classes moyennes et les petites et moyennes entreprises"
IFMB : Impulsfonds voor Migrantenbeleid
IWOIB : Instituut voor Wetenschappelijk Onderzoek & Innovatie in Brussel

-M-

MIM : Muziekinstrumentenmuseum
MIVB : Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel

-N-

NAVO : Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
NIS : Nationaal Instituut voor de Statistiek
NMBS : Nationale Maatschappij Belgische Spoorwegen
NVO : Niet Verplicht Onderwijs

-O-

OCMW : Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn
OESO : Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling
OOPS : Ordonnantie houdende organisatie van de planning en de stedenbouw
OOTB : Overleg Opleidings- en Tewerkstellingsprojecten Brussel
OPT : Office de promotion du Tourisme
OVM : Openbare Vastgoedmaatschappij

-P-

PAP : Prioritair Actieplan
PB : Personenbelasting
PCHES : Perimeter van culturele, historische, esthetische waarde of voor stadsverfraaiing

-R-

R&D : Research & Development
REG : Rationeel Energiegebruik
REVER : "Programme de réseau vert européen"
RSV : Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen
RVOHR : Ruimten met Versterkte Ontwikkeling van Huisvesting en Renovatie

-S-

SIF : Sociaal Impulsfonds

-T-

TIB : Toerisme & Informatie van Brussel
T .Vl. : Toerisme Vlaanderen
TSSB : Tweede Structuurschets Benelux

-U-

UCL : Université Catholique de Louvain
ULB : Université Libre de Bruxelles

-V-

VB-BE : Verbindingsbureau Brussel-Europa
VDAB : Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VHIT : Verhuis - huur en installatietoelage
VICOM : Vitesse Commerciale
VIZO : Vlaams Instituut voor het Zelfstandig Ondernemen
VOS : Vluchtige Organische Stoffen

Document acties