U bent hier: Home / De spelregels / De bestemmingsplannen / Het gewestelijk bestemmingsplan (GBP) / Voorgeschiedenis van het GBP

Voorgeschiedenis van het GBP

In de praktijk wordt voornamelijk gedoeld op 2 versies van het gewestelijke bestemmingsplan (GBP): het GBP van 2001 en het "demografische GBP" van 2013.

GBP van 2001

Het originele GBP werd door de regering aangenomen op 3 mei 2001 (publicatie in het Belgisch Staatsblad (BS) op 14 juni 2001) en is in werking getreden op 29 juni 2001. Het heft het vroegere gewestplan van 28 november 1979 op en vervangt het.

Verscheidene errata zijn verschenen in het Belgisch Staatsblad (BS):

3 mei 2001

(BS van 27 september 2002)

Erratum

Blad 1/6 en 4/6 van de kaarten van de bodembestemmingen

1 april 2010

(BS van 14 april 2010)

Erratum

Blad 3/6 van de kaarten van de bodembestemmingen

1 april 2010

(BS van 16 april 2010)

Erratum

Blad 4/6 van de kaarten van de bodembestemmingen

1 april 2010

(BS van 23 april 2010)

2 errata

Slechte zichtbaarheid van sommige huizenblokken op de kaarten van de bodembestemmingen

16 juli 2010

(BS van 25 augustus 2010)

 

 

 

Gedeeltelijke wijziging:

Het GBP werd een eerste keer gedeeltelijk gewijzigd  om de tenuitvoerlegging van het "Diabolo"-project van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) mogelijk te maken en met het oog op de spoorontsluiting van de luchthaven van Brussel-Nationaal: aanvankelijk was het een kopstation dat je enkel vanuit Brussel kon bereiken, maar het wordt rechtstreeks bereikbaar gemaakt vanuit Brussel via Zaventem, Brussel via Vilvoorde, alsook vanuit Leuven/Hasselt/Luik en Mechelen/Antwerpen.

22 november 2010

(BS van 28 januari 2011)

 

 

Gedeeltelijke wijziging:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de kaart van de bodembestemmingen van het Gewestelijke bestemmingsplan voor de percelen waarvan de bestemming werd vernietigd door de Raad van State.

Deze vernietigingen zijn een uitvloeisel van de beroepen die waren ingesteld tegen het GBP.

28 mei 2015

(BS 10 oktober 2015)

 

 

3 Errata

Correctie van de indeling in gebieden: kadastrale percelen A 314W5 en 314Y10 worden gemengd gebied - groendaken wordt administratiegebied - correctie afbakening van de gebieden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Demografisch" GBP van 2013

Het GBP is het voorwerp van een tweede gedeeltelijke wijziging die de naam "demografisch GBP" meekreeg, om de nieuwe demografische uitdaging voor het Gewest te kunnen aangaan, die een stijgende vraag naar nieuwe woningen en de corollaria ervan zal teweegbrengen.

Het besluit tot wijziging van het GBP werd door de regering aangenomen op 2 mei 2013 (publicatie op 29 november en 6 december 2013) en is in werking getreden op 9 december 2013

 

7 november 2013

(BS van 22 november 2013)

Erratum

Schrapping van bepaalde consideransen - verbetering Nederlandse versie - invoeging van datums

6 juli 2017

(BS van 17 juli 2017)

 

 

 

 

Gedeeltelijke wijziging:

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld, betreffende de Heizelvlakte.

Wijziging voorschrift 18 en GWB nr. 15 ingevolge van de vernietiging ervan door arrest nr. 233.147 van de Raad van State van 7 december 2015, Lamine en co. (NL - FR). De Raad van State had het "demografische" GBP vernietigd met betrekking tot het GWB nr. 15 Heizel en voorschrift 18, voor zover dit betrekking had op het GWB nr. 15 – Heizel, op grond dat er geen verslag over de milieueffecten van het ontwerpplan werd opgesteld overeenkomstig de Europese eisen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe wijzigingen

 

1 september 2017 tot 30 oktober 2017

 

 

 

 

 

 

Gedeeltelijke wijziging:

Een nieuwe gedeeltelijke wijziging van het GBP wordt onderworpen aan het openbaar onderzoek van 1 september 2017 tot en met 30 oktober 2017 (link naar de nieuwspagina) om de aanleg van een Noord-Zuidverbinding mogelijk te maken.

 

 

 

 

 

Document acties